Hiv-Norden

Hiv-Norden er et politisk og religiøst uavhengig samarbeidsorgan for de fem nordiske hivorganisasjonene. Hiv-Norden (tidligere NordPol) var i mange år et nordisk forum for samarbeid og utvikling og ble i 1999 formalisert som egen organisasjon med et styre og vedtekter. Hovedformålet med Hiv-Norden er å være en møteplass for de nordiske hivorganisasjonene til utveksling av kunnskap og erfaringer.

Hiv-Nordens styre består av en representant og en vararepresentant fra hvert land utvalgt av sine lands organisasjoner og velges for ett år med mulighet for gjenvalg. Styremøtene ambulerer mellom de ulike hovedstedene og det avholdes 2-4 møter årlig hvorav årsmøtet holdes i august. Finansiering er delvis av de nordiske medlemsorganisasjonene og bidrag fra andre kilder (offentlige institusjoner og private foretak). Hiv-Nordens sekretariat ligger i Stockholm og ivaretas av Hiv-Sverige.
Hiv-Norden vedtok også i 2009 en resolusjon om kriminalisering av hivpositive.

Les også: Fra fest til politikk

English:HIV Nordic is a non-religious and politically independent co-operation body for the national organisations of HIV­positive people in the five Nordic countries (Denmark, Finland, Ice­land, Norway and Sweden). HIV Nordic was for many years a forum for collaboration and development, and 1999 it became a formally registered organisation with a board and statutes.

The main aim of HIV Nordic is to facilitate sharing of knowledge and experiences between the Nordic organisations to the benefit of all people living with HIV in the Nordic countries. The board of HIV Nordic consists of one representative and one deputy representative appointed by each the five member organisations.

Board meetings are held 2-4 times annually and are ambulating among the Nordic capitals. Funding is through member organisations and other sources like private and public institutions. HIV Nordic’s secretariat is located in Stockholm and attended to by HIV-Sweden.

For more information contact: hiv-nordic@hiv-sverige.se

Medlemmer:
Hiv-DanmarkHiv-SverigeHivFinlandHIV-Island • HivNorge