Prosjekter i andre land

HivNorge er for tiden ikke involvert i enkeltprosjekter i andre land.

Mellom 2006 og 2008 var HivNorge i samarbeid Ragnar Næss involvert i et prosjekt med organisasjonen "Society of People Living with HIV and Aids" i den russiske storbyen St. Petersburg. Formålet med prosjektet var å bygge opp nettverk for spesielt utsatte hivpositive i byen. Prosjektet ble avsluttet i 2008. Det var fullfinansiert av Helsedepartementets Barentsprosjekt.
 [Les mer.]