Selvhjelpsgrupper i St. Petersburg

HivNorge har i samarbeid med organisasjonen "Society of People Living with HIV and Aids" i den russiske storbyen St. Petersburg siden 2006 vært med å bygge opp selvhjelpsgrupper for hivpositive i byen. Prosjektet er støttet av Helsedepartementets Barentsprosjekt.

st_peter

Det har som målsetting å få etablert flere selvdrevne grupper, særlig blant svakstilte grupper som for eksempel enslige hivpositive mødre, tidligere fanger og prostituerte. Foruten å takle hivinfeksjonen er det også meningen at medlemmene av gruppene skal hjelpe hverandre med praktiske problemer, som for eksempel barnepass for hivpositive mødre.

Etablering av en paraplyorganisasjon og opplæring i hvordan skaffe til veie permanent finansiering til gruppene, er også en del av prosjektet, da det er meningen at gruppene skal være selvdrevne etter at prosjektet er avsluttet.

Ragnar Næss fra Pertinax-gruppen leder prosjektet for HivNorge. Han har mange års erfaring med igangsetting av ulike humanitære prosjekter i Russland.

Prosjektet skal etter planen utfases i løpet av 2008 og den russiske gruppen skal deretter kunne drive virksomheten på egen hånd. Les intervju med Panchenko, lederen av den russiske organisasjonen. Intervjuet ble publisert i Positiv nr 3/2006.