Kurs, konferanser og seminarer

HivNorge arrangerer en rekke kurser og konferanser rettet mot ulike grupper i samfunnet, samt seminarer spesielt for ulike grupper av hivpositive. Seminarene blir annonsert på disse sidene når dato, sted og innhold er bestemt. Ta gjerne kontakt med oss for utfyllende informasjon.

kurs_mestring

Jeg er mer enn hivpositiv. I over 10 år har Norsk Selvhjelpsforum samarbeidet med HivNorge om våre selvhjelpsseminar "Jeg er mer enn hivpositiv". Etter grundige vurderinger har Norsk Selvhjelpsforum kommet til at de ønsker å prioritere annerledes fremover. Det vil derfor ikke bli gjennomført et selvhjelpsseminar som tidligere annonsert våren 2017. HivNorge jobber nå med å utvikle et nytt opplegg for selvhjelpsseminar og regner med å kunne invitere til dette til høsten.

 

kurs_kvinne

Positive Women. Velkommen til seminar for kvinner som lever med hiv 27.-29. oktober 2017. Lær avslappingsteknikker, få med deg nyttige verktøy hjem og bli kjent med og utveksle erfaringer med andre kvinner. Vi samles på et hotell på Østlandet for faglig påfyll, sosialt samvær og gode samtaler.
Seminaret er i regi av Nye Pluss og HivNorge. Vil du være med? Les mer og meld deg på her.

 

kurs_msm

MSM-seminar.HivNorge har også et eget kurstilbud rettet direkte mot menn som har sex med menn (msm). Seminaret handler om at hivpositive msm deler erfaringer og tilegner seg verktøy for en ny tenning på livet og et bedre seksualliv. Seminaret er utviklet av hivpositive msm i samarbeid med sexolog Tore Holte Follestad, som også leder seminaret. Nytt seminar 1.-3. juni 2018. For mer informasjon og påmelding.

kurs_hivinformant

Kursing av hivinformanter. Hvert år inviterer HivNorge til seminar spesielt rettet mot til interesserte som vil være hivinformant for HivNorge. Hivinformantene driver utadrettet opplysningsarbeid på skoler, universiteter, bedrifter, foreninger, organisasjoner, asyl- og flyktningmottak, fengsler. bedrifter, ansatte i helse- og sosialvesenet samt den generelle befolkningen. Seminaret holdes på forsommeren og både nye og gamle informanter kan delta.

  

 

kurs_vad

Verdens aidsdagskonferanse. I forbindelse med Verdens aidsdag 1. desember arrangerer HivNorge tradisjonelt en fagkonferanse for å aktualisere temaet og sette søkelyset på hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, samt å bidra til forebygging av hiv og aids. Temaet for konferansen vil variere fra år til år. Se også egen side om Verdens aidsdag.