Om hivinformantene

Hivinformantene driver opplysningsarbeid rettet mot skoler, universitet, bedrifter, foreninger, organisasjoner, asyl- og flyktningmottak, samt for sosial- og helsearbeidere.

Gruppen består av personer som alle er berørt av hiv. De fleste er selv hivpositive og har ulik etnisk bakgrunn. Vår organisasjon har som en av sine viktigste oppgaver å bidra til at økt kunnskapsnivå og økt bevissthet om hiv/aids og seksuelt overførbare sykdommer i befolkningen. Informasjon om hivvirusets smittemåter bidrar til å forebygge og hindre spredning av viruset.

Hivinformantene har også til oppgave å sette fokus på hivpositives levekår og livskvalitet for å bidra til å forebygge stigmatisering og diskriminering av hivpositive generelt og hivpositive i Norge spesielt.

Alle som ønsker å være hivinformant får grundig opplæring i regi av HivNorge. Opplæringen inneholder faktakunnskap om hiv/aids, smittemåter, behandling, rettigheter, presentasjonsformer, møte med pressen, tilbud for hivpositive i landet og om HivNorge som interesseorganisasjon. I tillegg holdes det jevnlige oppdateringskurs og et årlig helgeseminar for Hivinformantene.

Hivinformantene har også et tett samarbeid med Aktivt Valg Røde Kors Ungdom. Aktivt Valg har som mål å bevisstgjøre ungdom så de selv kan ta et aktivt valg om å ivareta sin egen seksuelle helse gjennom å gi kunnskap om seksuelt overførbare infeksjoner. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 19 år. Aktivt Valg lærer opp unge instruktører i metoden "Læring gjennom aktivitet". Våre hivinformanter gir opplæring om hiv og aids på kursene til Aktivt Valgs egne instruktører.

Vi samarbeider også med Norsk Folkehjelp og deres prosjekt Menneskebiblioteket. Menneskebiblioteket besøker ungdomsskoler landet rundt, og elevene får låne levende mennesker istedenfor bøker. Menneskebiblioteket har som mål å forebygge fordommer og bekjempe diskriminering og stigmatisering av hivpositive samt utsatte grupper i samfunnet.

Har du lyst på besøk av en av våre informanter, klikk her.