Påvirkningsarbeid

HivNorge jobber på forskjellige måter for å påvirke beslutningsinstanser til det bedre for hivpositive.

stortingsbygnignen_ramme

Vi  henvender oss gjennom formelle kanaler med skriftlige eller muntlige henvendelser. Vi avholder formelle og uformelle møter med myndigheter, kommuner og politikere. I tillegg utarbeider vi høringer til nye lover og forskrifter eller endringer til disse, og vi er medlem av ulike utvalg og komiteer. Vi samarbeider med andre organisasjoner som kan ha sammenfallende interesser som oss og benytter mediene der det er relevant og mulig.