Plussprisen

plussprisen med R

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med verdens aidsdag, 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

 - setter hiv på dagsordenen
 - bidrar til å gi hiv et ansikt
 - redusere myter og stigma rundt hiv
 - har bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, deres rettigheter og situasjon for øvrig

plussprisen-i-ramme

Styremedlemmer og ansatte i organisasjonen kan ikke motta prisen før perioden/arbeidsforholdet er opphørt. Prisen er nasjonal. Enkeltpersoner skal prioriteres, og ingen kan motta prisen mer enn én gang. Alle har rett til å fremme forslag.

Frist for å fremme forslag er 1. november hvert år. Forslag kan sendes i vanlig post til HivNorge, Postboks 4615 Sofienberg, 0506 Oslo, eller via e-post.

Plussprisen for 2016 ble tildelt professor emeritus Johan N. Bruun.