Historien om den røde sløyfa

Alle som har vært opptatt av arbeidet mot hiv og aids har et forhold til den røde sløyfa. Sløyfa, som ble skapt av hivpositive i USA, har blitt et kraftfullt symbol på kampen mot hiv og aids.

120px-Red_ribbon

Nå er sløyfa å se overalt, men den har ikke eksistert lenger enn siden 1991. Da fikk amerikaneren Patrick O´Connell, som selv er syk av aids, ideen til den røde sløyfa. Han ønsket å skape et symbol som kunne synliggjøre hiv og aids for å vise respekt for alle som er berørt av det.

Patrick O´Connell dannet, sammen med kunstnervenner av seg, organisasjonen Visual Aids. Organisasjonen produserte 3.000 røde sløyfer og delte dem ut på et teater på Broadway i New York. Dette var et ledd i Visual Aids sitt arbeid med å synliggjøre hiv og aids gjennom kunst.

Skuespilleren Jeremy Irons var den første kjente personen som viste seg med den røde sløyfa på amerikansk fjernsyn og etter det skulle plutselig «alle» ha sløyfa på jakkeslaget. Ingen vet hvor mange røde sløyfer som er produsert, men symbolet har vært å se på alt fra t-skjorter og capser til kostbare diamantbelagte sløyfer.

Visual Aids har aldri tjent en krone på salget av den røde sløyfa, og ifølge Patrick O'Connell, har det heller aldri vært meningen å tjene penger på symbolet. Målet til Visual Aids har vært at sløyfa skal være enkel å produsere og fritt tilgjengelig for alle som sympatiserer med kampen mot hiv og aids.

Du kan besøke Visual Aids på deres internettsider.