homosex_bred

Hvorfor smittes stadig flere msm med hiv?

De siste årene har tallene for nye hivtilfeller totalt sett vist en nedadgående tendens i den generelle befolkningen. Totalt kom antallet nye tilfeller av hivsmitte i fjor opp i 233, hvorav 68 prosent var menn. Det er en nedgang fra året før da det tilsvarende tallet var 242, og bekrefter den nedadgående tendensen vi har hatt siden toppåret 2008 da 299 mennesker pådro seg hivsmitte.

Den samme tendensen gjør seg imidlertid ikke gjeldende i gruppen menn som har sex med menn (msm). Her er tallene økende og i 2013 registrerte man det høyeste tallet noensinne. Man ser også en tendens til at mange ikke diagnostiseres før alvorlige symptomer setter inn.

I forbindelse med LHBT-festivalen EuroPride inviterer HivNorge til debattmøte om hvordan man kan redusere smittetallene i denne gruppen.

tinabruun
Sykepleier Tina Bruun

Det blir innledning ved sykepleier og prosjektkoordinator Tina Bruun fra Rigshospitalet i København som vil fortelle om den pågående partnerstudien som foregår i 14 europeiske land. Her prøver man å finne svar på om det er slik at vellykket hivbehandling gjør hivpositive smittefrie.

  

francois pichon
Francois Pichon

Videre vil rådgiver ved Aids-Fondet i Danmark, Francois Pichon, innlede om hvordan man i Danmark forsøker å få redusert nysmitten i denne gruppen.

Dette etterfølges av en paneldebatt innlederne, representanter fra Helseutvalget, HivNorge og Oslo kommune i panelet.

Velkommen.

 

Når:Lørdag 21. juni kl 14.15-15.45

Hvor:Litteraturhuset, Wergelandsveien 17