Hiv og kroppen din

Hiv og kroppen din. Vil du vite mer om hivvirusets mulige virkninger på kroppen din? Har du behov for å utveksle tanker og erfaringer med andre hivpositive?

hivogkroppen-figur

I samarbeid med Gilead og HivNorden inviterer HivNorge hivpositive til seminar, ledet av frivillige fra HivNorge. Kurset tar sikte på å gi en kort innføring i de helsemessige utfordringene hiv og hivmedisiner kan medføre, og i hvordan man kan redusere skadevirkningene på lang sikt. Kursene holdes én gang i måneden i Oslo i samarbeid med Aksept, og om det er nok interesse kan vi også arrangere kurs i andre byer.

Kurset er spesielt rettet mot hivpositive som bruker antiretrovirale medisiner, men andre hivpositive vil også kunne ha nytte av det.

   

   

Vi har foreløpig ingen fastsatte kurs: HivNorge arrangerer gjernenye  kurs i rundt om i norske byer om det er interesse. Ta gjerne kontakt om du vil at vi skal komme til deg.

For andre kurs og seminarer.