Kjærlighet, kunnskap og kondom

bok-kkk

I 1983 ble de første hivtilfellene oppdaget i Norge. De første årene var preget av frykt og angst – dette var en sykdom med uklare og uoversiktlige smittemekanismer, og sterkt forbundet med umoral. Myndighetene presenterte tall som tilsa at landet i verste fall kunne ha 100.000 hivpositive innen slutten av åttitallet.

Slik skulle det ikke gå: Så langt er det registrert nærmere 4.500 hivpositive i Norge, og dødeligheten er lav. Likevel virker aids fortsatt skremmende på folk, og preger vår adferd og vårt menneskesyn.

Kjærlighet, kunnskap og kondom er også historien om den hivpolitiske kampen i Norge. Om en unik organisasjon hvor vidt forskjellige krefter i sivilsamfunnet mobiliserte sammen, og om hvordan mangfoldet har blitt denne bevegelsens største styrke og svakhet. HivNorge, som er resultatet av sammenslåingen av paraplyorganisasjonen Landsforeningen mot Aids og Pluss, hivpositives interesseorganisasjon, har måttet kjempe på to fronter: Å temme epidemien, og verne hivpositives menneskerettigheter.

Hivkampen har også bidratt til å definere den sivile mobiliseringens former og muligheter på nytt, til homofrigjøringen og til et nytt syn på seksualitet i den norske offentligheten. Samtidig er historien om hiv i Norge preget av stadige tap, av sorg, av diskriminering og av at epidemien på verdensmålestokk ikke har latt seg bremse.
Du kan lese intervju med forfatteren på våre sider, og boken kan bestilles direkte fra HivNorge til favørpris kr 235 pluss porto og ekspedisjon kr 65, samlet kr 300. Boken sendes med faktura. Bruk skjemaet under.

manum

 Olav André Manum (fra Fredrikstad, født 1955) er journailst. Han har vært aktiv i homobevegelsen siden åttitallet, og ssatt blant annet en årrekke i redaksjonen for tidsskriftet Løvetann. I dag er han en hyppig bidragsyter til HivNorges fagtidsskrift Positiv. Dette er hans tredje bok.

Kjærlighet, kunnskap og kondom
Den hivpolitiske kampen i Norge
Pax forlag
276 sider
[Orignalpris Kr 329] Tilbud kr 235,-.