Kvinnebok_bred

Kvinnebok

”Elsk meg som jeg er” er en bok om kvinner med hiv i Norge. Dagbladjournalist og forfatter Trude Ringheim har intervjuet seks hivpositive kvinner, samt et heteroseksuelt par, hvor kvinnen lever med hiv.

I ett av intervjuene møter vi også kjæresten. Paradoksalt er det i dag mer skam og stigma knyttet til å få hiv enn i epidemiens tidlige år. Hivpositive kvinner sliter mye med skamfølelse, og stillheten er overdøvende og provoserende.

Virkeligheten for mange kvinner, som bekreftes gjennom intervjuene i denne boken, er ofte ensomhet og vanskeligheter med å finne strategier for å lære å leve med diagnosen. Men deres historier gir råd om og inspirasjon til å håndtere hverdagen. På denne måten har boken også blitt en kilde til kunnskap om det å leve med hiv og som utfordrer forutinntatte holdninger om hvem den typiske hivpositive er. Videre håper vi boka vil skape gjenkjennelse hos andre hivpositive kvinner, slik at de kan se at det også finnes andre med andre erfaringer eller samme erfaringer. At livet faktisk går videre og at det vil by på gode ting i fortsettelsen også.

Boken er rikelig illustrert med fotografier av fotograf Annelise Jackbo. Boken er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Bristol-Myers Squibb.

Elsk meg som jeg er
120 sider
Ett eksemplar av boken sendes kostnadsfritt mot et porto- og eksp. gebyr på kr. 50,-
Ved bestilling av flere eksemplarer, blir porto- og ekspedisjonskostnadene som følger:
2-3 eksemplarer: kr. 100,-.
4-7 eksemplarer: kr 120,-.
8-10 eksemplarer: kr 170,-.
11-25 eksemplarer: kr 250,-.

Vi er dessverre UTSOLGT for denne boken. Vi vurderer opptrykk. Her kan du laste ned boken Elsk meg som jeg er.