Påmelding til Verdens aidsdagskonferanse 2011

Verdens aidsdag, torsdag 1. desember 2011. (08:30 - 13:00)
 På Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, 0165 Oslo. Se kart.
Konferansen er gratis, men av plasshensyn er forhåndspåmelding nødvendig.
Meld deg på ved bruk av dette skjemaet.
HivNorge ønsker velkommen til arrangement på Verdens aidsdag. I år ønsker vi å rette søkelyset mot betydningen av vellykket behandling av hiv. Det er nå allmenn enighet blant hivspesialister at hivpositive på vellykket behandling er så godt som smittefrie. Hva betyr dette for den enkelte og for samfunnet som helhet. Av programmet kan vi blant annet by på…

ole-markussen
Ole Markussen

Antropolog Ole Markussen fra Danmark vil foredra om de politiske rammene omkring hivforebygging i Danmark og den seksuelle virkeligheten og det forebyggende arbeidet legges i. Han vil dra paralleller fra feltarbeid blant menn som har sex med menn i New York og dagens virkelighet hvor hivpositive er mindre smittefarlige.

Ole Markussen er utdannet antropolog fra Københavns Universitet, hvor hans avhandling handlet om barebacking-miljøet blant msm (menn som har sex med menn) i New York. Han arbeider for tiden for Stop Aids i København

marius-troeseid
Marius Trøseid

Lege Marius Trøseid skal snakke om "behandling som forebygging" og viktigheten av å kombinere hiv-medisiner og primærforebygging i alle deler av verden. Vi har nå en reell mulighet til å redusere nysmitte såpass effektivt at hiv-epidemien på sikt kan slås tilbake. Dette krever målrettet innsats, politisk mot og ikke minst penger. Epidemiologiske konsekvenser av vellykket behandling.
Dr. med. Marius Trøseid jobber som hivforsker og lege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Han samarbeider også med Karolinska Institutet i Stockholm, hvor han har forsket tidligere. For øvrig har han felterfaring og fungerer som talsperson og hivaktivist for Leger Uten Grenser. Han har jobbet med hiv i Kenya, Kambodsja og Tanzania.

Samtidig lanserer vi boken ”Elsk meg som jeg er”, hvor Dagladet-journalist Trude Ringheim har intervjuet sju kvinner samt et heteroseksuelt par som lever med hiv i Norge. Boken er rikelig illustrert med fotografier av fotograf Annelise Jackbo.
”Elsk meg som jeg er” er en bok om kvinner med hiv i Norge. Journalist og forfatter Trude Ringheim har intervjuet sju hivpositive kvinner. I ett av intervjuene møter vi også kjæresten. Paradoksalt er det i dag mer skam og stigma knyttet til å få hiv enn i epidemiens tidlige år. Hivpositive kvinner sliter mye med skamfølelse, og stillheten er overdøvende og provoserende.

kvinnebok

Virkeligheten for mange kvinner, som bekreftes gjennom intervjuene i denne boken, er ofte ensomhet og vanskeligheter med å finne strategier for å lære å leve med diagnosen. Men deres historier gir råd om og inspirasjon til å håndtere hverdagen. På denne måten har boken også blitt en kilde til kunnskap om det å leve med hiv og som utfordrer forutinntatte holdninger om hvem den typiske hivpositive er. Videre håper vi boka vil skape gjenkjennelse hos andre hivpositive kvinner, slik at de kan se at det også finnes andre med andre erfaringer eller samme erfaringer. At livet faktisk går videre og at det vil by på gode ting i fortsettelsen også.

Boken er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Bristol-Myers Squibb.
Det blir også kunstneriske innslag ved Hannah Wozene Kvam og Kouame Sereba (Queendom).
Vi skal også dele ut Plussprisen 2011. Prisen skal gå til en som setter hiv på dagsordenen og som bidrar til å gi hiv et ansikt. Personen skal også ha bidratt til å redusere myter og stigma rundt hiv og må ha bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, deres rettigheter og situasjon for øvrig.