Ta ansvar!

Det finnes ingen medisin mot negative tanker, stigma, kunnskapsløshet, fordommer og diskriminering. Vi trenger en satsing i den nasjonale politikken for å komme dette til livs.

En ny strategiplan for det nasjonale hiv- og aidsarbeidet er i støpeskjeen. HivNorge ønsker med årets konferanse å fokusere på det nasjonale arbeidet, hvordan det bør organiseres og hvordan den nasjonale politikken henger sammen med og samsvarer med det internasjonale hiv- og aidsengasjementet.

Program:
08.30-09.00: Registrering og kaffe
09.00-09.15: Velkomsthilsen og offisiell åpning ved Anders Krystad, Norges Fotballforbund
09.15-09.50: Innlegg ved stortingsrepresentant Odd-Einar Dørum (V)
09.50-10.00: Kaffepause
10.00-10.45: Gode medisiner er ikke nok: Vi trenger en nasjonal hiv- og aids plan. Ved styreleder Per Miljeteig, HivNorge
10.45-11.00: Pause
11.00-11.45: Hivforskning i Norge - trenger vi det? Ved lege Frank O Pettersen ved Ullevål universitetssykehus
11.45-12.45: Lunsj
12.45-13.00: Kunstnerisk innslag og utdeling av Plussprisen
13.00-13.45: Innlegg ved helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad om nasjonal hiv- og aidspolitikk
13.45-14.00: Kaffepause
14.00-15.30: Debatt: Handlingsplan eller handling?
I pausene vil to sykepleiere fra Rikshospitalet demonstrere opplæringsprogrammet for hivpasienter som de har utviklet.

 

Påmelding ved å benytte dette skjemaet, eller ring HivNorge på 21 31 45 80.
Mindre endringer i programmet kan forekomme.