Fagkonferanse Verdens aidsdag 2008

Årets Verdens aidsdags-konferanse vil fokusere på foreløpige resultater av levekårsundersøkelsen blant hivpositive - som forskningsinstitusjonen Fafo for tiden arbeider med.

aidsribbon

Program for fagkonferansen Verdens aidsdag 2008:
08.30 - 09.00:  Velkommen. Fremmøte og kaffe/te med rundstykker.
09.00 - 09.15:  Hvorfor en levekårsundersøkelse? Ved HivNorge.
09.15 - 10.00:  Fra holdninger til levekår. Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter presenterer foreløpige resultater fra levekårundersøkelsen. Tid for spørsmål og svar etter presentasjonen.
10.00 - 10.15:  Kaffe/tepause.
10.15 - 11.30:  Hva kan resultatene av undersøkelsen brukes til?
Debatt med Evy-Aina Røe (HivNorge), statssekretær Ellen Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet (SV), Henrik Asheim fra Unge Høyre, stortingsrepresentant Bent Høie (H) og Fafo-forsker Arne B Grønningsæter. Debattleder Aslak Bonde.
11.30 - 11.40:  Kunstnerisk innslag ved Bøygaard.
11.40 - 12.00:  Utdeling av Plussprisen.

 

Påmelding er nødvendig.

fafologo

         

 

HivNorge_orig_lliten