Verdens aidsdag i Trondheim

Verdens aidsdagskonferanse i Statens Hus i Trondheim mandag 1. desember 2008. Dagens møteleder: Fylkeslege i Nord-Trøndelag Marit Dybdal Kverkild.

Program:

09.00    Registrering - kaffe/te
09.30    Kulturelt
09.45    Åpning v/Fylkesmann i Sør-Trøndelag Kåre Gjønnes
10.00    FAFO-rapporten: Kunnskap om og holdninger til hiv v/underdirektør Jan Berg Helse- og omsorgsdepartementet?
10.30    Hiv-behandling, status 2008 v/overlege Harald Steinum, v/medisinsk-infeksjonsavd. St. Olavs Hospital
11.00    Beinstrekk og litt frukt
11.15    Tanker og erfaringer omkring arbeidet med hivpositive flyktninger v/helsesøster Tove Buchmann, flyktningehelseteamet i Trondheim kommune
11.45    Musiker, innvandrer og hivpositiv v/Willy-Freddy Shanti
12.15    Lunsj
13.00    Slik jobber vid med hiv i Trondheim v/prosjektleder for "Leve med hiv" Siv Limstrand
13.15    Kartlegging av sosialt nettverk og hvordan jobbe med dette v/Torkil Størseth og Else Aasegg, styremedlem i HivNorge
14.00    Kulturelt mens vi strekker på beina
14.15    En pårørendes historie v/Hanne
15.00    Sluttord v/Marit D. Kverkild