Hjelp - medlemsside

Disse sidene er for deg som er medlem av HivNorge. Her vil du kunne lese medlemsinformasjon og laste ned nyhetsbrev og annen informasjon spesielt til deg som medlem av HivNorge.

For å bruke disse sidene må du ha brukernavn og passord, det blir sendt deg gjennom medlemsposten.

Du kan også få brukernavn og passord ved å henvende seg til sekretariatet. Det vil da bli sendt deg via epost. Oppgi navn og om mulig medlemsnummer.