Kurs, konferanser og seminarer

HivNorge arrangerer en rekke kurser og konferanser rettet mot ulike grupper i samfunnet, samt seminarer spesielt for ulike grupper av hivpositive. Seminarene blir annonsert på disse sidene når dato, sted og innhold er bestemt. Ta gjerne kontakt med oss for utfyllende informasjon.

kurs_mestring

Jeg er mer enn hivpositiv. I samarbeid med Norsk Selvhjelpsforum inviterer HivNorge en gang i året hivpositive til helgeseminar. En arbeidshelg om møtet med seg selv og omverdenen. Seminaret handler om fellesskapet som arbeidsarena og møteplass for å ta igjen plass i eget liv. Seminaret er åpent for alle hivpositive uansett medlemskap. Forutsetningen er at du behersker norsk. Neste kurs våren 2017, ogvi planlegger utterligere ett kurs om høsten. Du må gjerne melde din interesse allerede nå. Informasjon og påmelding.

 

kurs_kvinne

Workshop for jenter med hiv. HivNorge har arrangert seminar og workshop for kvinner en rekke ganger siden 2001. Her treffes kvinner som lever med hiv en helg på et hotell utenfor Oslo. Målsettingen med helgen å samle kvinner til dialog og legge grunnlag for dannelse av uformelle nettverk mellom hivpositive kvinner. Vi vet at mange hivpositive kvinner lever isolert og har få eller ingen likesinnede å snakke med om sin situasjon. Det å ha muligheten til å samles en helg, med kvinner i tilsvarende situasjon, er for mange av stor betydning. Påmelding og informasjon.

 

kurs_msm

MSM-seminar.HivNorge har også et eget kurstilbud rettet direkte mot menn som har sex med menn (msm). Seminaret handler om at hivpositive msm deler erfaringer og tilegner seg verktøy for en ny tenning på livet og et bedre seksualliv. Seminaret er utviklet av hivpositive msm i samarbeid med sexolog Tore Holte Follestad, som også leder seminaret. Nytt seminar 19.-21. mai 2017. For mer informasjon og påmelding.

kurs_hivinformant

Kursing av hivinformanter. Hvert år inviterer HivNorge til seminar spesielt rettet mot til interesserte som vil være hivinformant for HivNorge. Hivinformantene driver utadrettet opplysningsarbeid på skoler, universiteter, bedrifter, foreninger, organisasjoner, asyl- og flyktningmottak, fengsler. bedrifter, ansatte i helse- og sosialvesenet samt den generelle befolkningen. Seminaret holdes på forsommeren og både nye og gamle informanter kan delta.

  

 

kurs_vad

Verdens aidsdagskonferanse. I forbindelse med Verdens aidsdag 1. desember arrangerer HivNorge tradisjonelt en fagkonferanse for å aktualisere temaet og sette søkelyset på hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, samt å bidra til forebygging av hiv og aids. Temaet for konferansen vil variere fra år til år. Se også egen side om Verdens aidsdag.