Medlemmer

Medlemskapet er likt uansett hivstatus og alle er velkommen til å delta på arrangementer i regi av oss. Vi gjør oppmerksom på at noen arrangementer kan ha en egenandel. All informasjon blir behandlet konfidensielt og all post blir sendt i nøytrale konvolutter.

Som medlem får du bladet Positiv gratis tilsendt i posten. Du har stemmerett og påvirkningsmuligheter på årsmøtet, og du mottar spesialtilbud av forskjellig slag som for eksempel prioritet og eventuell rabatt på arrangementer. Men først og fremst støtter du HivNorges arbeid for hivpositive og kampen mot hiv og aids.

Elektronisk innmeldingskjema får du ved å klikke her.

En rekke sentrale frivillige organisasjoner er også medlem i HivNorge. Organisasjoner som ønsker medlemskap kan ta kontakt med sekretariatet. Organisasjonsmedlemmene kan velge representanter til styret, men flertallet av styremedlemmene må være hivpositive.

 

Følgende organisasjoner er medlem av HivNorge: 
24 SJU Møtestedet Kirkens bymisjon
Apotek1 Storgaten Oslo
Akershus Universitetssykehus
Aksept - senter for alle berørt av hiv
Amathea
Care Norge
FO - Fellesorganisasjonen
Foreningen for blødere i Norge
Fri rettshjelp
Hverdag  (Cupido)
Kirkens Bymisjon 
Kirkens Nødhjelp 
Kirkerådet
LHL - Landsforeningen for hjerte og lungesyke
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.
Natthjemmet
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Olafiaklinikken
Prosenteret
PION - Prostituertes interesseorganisasjon i Norge
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon - RIO
SAIH - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond
Sosialmedisinsk senter
Sex og Politikk - Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
Trasopklinikken
YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund