Styret

HivNorge har både enkeltpersoner og organisasjoner som medlemmer. Styret velges på årsmøtet.

Årsmøtet 9. mars 2017 valgte følgende styrerepresentanter for HivNorge for kommende år:

Styreleder Leif-Ove Hansen (personmedlem)
Nestleder Marcella Loyova (personmedlem)

Styremedlemmer:
Karin Valvik (personmedlem)
Dan Henning Ness (personmedlem)
Merete Klausen (org.medlem - Apotek1 Storgaten)
Jens Harald Älgenäs Eliassen (personmedlem)
Einar Seierstad (personmedlem)

Varamedlemmer:
1) Erik (personmedlem)
2) Wolela Haile (org.medlem - Tverrkulturell helseinfo)