Fortsatt refusjon hos tannlegen

En presisering i et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet i vinter førte til at det oppsto en forvirring om hvorvidt hivpositive kan få tannlegeutgifter refundert av Helfo. Men ifølge Helsedirektoratet foreligger det ingen endringer i selve regelverket for refusjon av kostnader.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav André Manum, Arne Walderhaug og Bente Bendiksen

labelEmner:

HivNorge har de siste månedene erfart at både tannleger, infeksjonsmedisinere og mennesker som lever med hiv har vært usikre på om det foreligger en endring i ordningen. Men ifølge seniorrådgiver Per Lüdemann i Helsedirektoratet foreligger det ingen endring i selve regelverket når det gjelder refusjon av kostnader til tannbehandling for mennesker som lever med hiv.

FAGLIG VURDERING
I henhold til regelverket kan det gis stønad til «nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling».

– Det som har skjedd tidligere, er at det ikke foreligger noen faglig vurdering fra tannlegen, utover at det er gitt informasjon om at pasienten er hivpositiv, sier Lüdemann. – Det kreves en vurdering fra pasientens tannlege om at tannbehandlingen er infeksjonsforebyggende og nødvendig for pasienten. En erklæring fra en infeksjonsmedisiner vil bekrefte en hivdiagnose og risiko for hva som kan skje ved en eventuelt alvorlig infeksjon, mens det er tannlegen som må vurdere om behandlingene er infeksjonsforebyggende og nødvendig for pasienten. Dersom pasienten har rett på refusjon, vil den være i henhold til statens satser for stønad til tannbehandling fra folketrygden.

EKSTRA INSENTIV
Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø, Anne Margrete Gussgard, sier at det viktigste ut fra en rent medisinsk synsvinkel er at en ordning opprettholdes slik at hivpositive får et ekstra insentiv til å ta vare på sin tann- og munnhelse. – Selv om hivpositive pasienter nå har et langt bedre livsløp enn tidligere, og selv om vi som tannleger har et mer balansert og avklart forhold til smitterisikoen, er det fremdeles én ting som står fast: Har man først fått hiv, har man et virus i kroppen resten av livet.

SPEILBILDE AV KROPPEN
Gussgard understreker at det ikke finnes noen garantier for at situasjonen ikke endrer seg selv for velbehandlede hivpositive. Mange lever godt med viruset, men uforutsette ting kan skje.
– Derfor er det viktig at hivpositive får anledning til å få kontrollert og til å ta vare på munnhelsen og allmennhelsen sin. Munnhulen er et speilbilde av kroppen i miniatyr, og tegn og symptomer på at noe er galt vises ofte først eller svært tidlig her. Derfor er tannlegeundersøkelser av munnhulen en ressurs både i det forebyggende og det helbredende arbeidet. Men det forutsetter at pasientene oppsøker tannlegen regelmessig.

– Oral helse og total helse henger alltid sammen, understreker Gussgard. Blant utfordringene som kan møte en hivpositiv på antiretroviral behandling, er etterlevelse, resistensutvikling, opportunistiske og livstruende infeksjoner. – Har pasienten fått en svekkelse av immunforsvaret, kan dette manifestere seg først i munnhulen. Tidlige varseltegn på mulig medisinsk lidelse tilrettelegger for raskere forebygging og behandling.  Hyppige tannlegebesøk kan bidra til å oppdage forhold tidlig.

REGELMESSIG
Gussgard slår fast at livstruende infeksjoner ikke forekommer ofte, men de har forekommet og det har skjedd at folk har dødd av dem. Å sørge for at hivpositive får regelmessige tannundersøkelser og -behandling er en billig forsikring mot mer alvorlige helseplager og mulig resistensutvikling. Regelmessige tannlegebesøk kan bidra til å forhindre det.

Også dosent og tannlege Mikal Zimmerman fra Karolinska Institutet i Stockholm understreker overfor Positiv at det er viktig for hivpositive å gå til jevnlig og hyppig tannbehandling. – Reduserer man tannlegenes mulighet til å avsløre resistensutvikling og immunsvikt i både liten og stor skala på et tidlig tidspunkt, fratar man tannlegene muligheten til å varsle, sier Zimmerman. – I et hivforebyggende perspektiv vil det være en usunn politikk.

RISIKABEL POLITIKK
– Hovedpoenget er at symptomene på en rekke sykdommer viser seg først eller i det minste svært tidlig i munnhulen. Det gjelder også immunsvikt og resistensutvikling hos hivpositive pasienter på antiretroviral behandling. Særlig vil det være viktig i en situasjon hvor etterlevelse blir vanskeligere.  – Tannlegene vil kunne være de første til å oppdage dette. – Hvis de altså får muligheten gjennom å kunne gi pasientene hyppige konsultasjoner, påpeker Zimmerman. – Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, og kanskje også et folkehelseperspektiv, vil det være en kortsiktig og risikabel politikk å redusere hivpositives mulighet for å komme til hyppig tannlegebehandling, slår han fast. – Smittepresset kan øke dersom vi ikke er oppmerksomme på faren for resistensutvikling og immunsvikt som følge av resistensutvikling og manglende etterlevelse. Det kan bli kostbart for samfunnet i lengden.

Den daglige tannhygienen og hyppige tannlegekontroller kan også være viktig av en annen grunn: De er et bidrag til å redusere bakterielle infeksjoner som kan påvirke hivpositives helse. De kan dermed være et bidrag til at den hivpositive reduserer bruken av antibiotika. Når immunforsvaret hos hivpositive begynner å svikte, bidrar det først og fremst til et nedsatt forsvar mot virus og soppinfeksjoner, samt svulstsykdommer – Ved hyppige kontroller hos tannlegen reduserer man faren for bakterielle infeksjoner nettopp fordi disse oppdages tidlig. Det vil være et godt bidrag til å bevare hivpositives gode helse og livskvalitet, avslutter dosenten.

FAGLIG VURDERING
– Det er svært uheldig hvis infeksjonsleger tolker dette som en innstramning når det er tydelig fra Helsedirektoratets side at det er tannlegen som skal gjøre den faglige vurderingen om pasienten har behov for infeksjonsforebyggende behandling og dermed refusjon, sier styreleder i HivNorge Leif-Ove Hansen.

– Det finnes ingen nyere forskning som sier at det ikke er behov for infeksjonsforebyggende behandling i munnhulen til hivpositive idag, at infeksjonsleger ser ”friske” pasienter på klinikken er ikke det samme som at de ikke trenger infeksjonsforebyggende behandling av tenner og munnhule, sier Hansen. Han legger også til at det er underlig at infeksjonsleger har det som en viktig sak å forsøke å dokumentere bort mulighet for sine pasienter å få refusjon for infeksjonsforebyggende tannbehandling.

 

 

Les også

schedule18.01.2023

→ Kaldt gufs fra fortiden

Dagen før vi markerer at det er 40 år siden den første aidsdiagnosen ble stilt i Norge, fikk vi igjen smake på fortidens irrasjonelle frykt og sensasjonslyst rundt hiv. HivNorge ble i går gjort oppmerksom på feilaktige rykter som florerer i sosiale medier, om at tre kvinner angivelig var smittet med hiv gjennom sprøytestikk på et utested i Oslo.

schedule18.01.2023

→ Da aids kom til Norge

40 år har gått siden den første personen fikk diagnosen aids i Norge. Da fantes det ingen behandling for hiv, og samfunnet var sterkt preget av mangel på kunnskap, smittefrykt, og sensasjonsjournalistikk i pressen.