PrEP hos Olafiaklinikken

Fra 5. januar tilbyr Olafiaklinikken i Oslo PrEP (preeksponieringsprofylakse). Parallelt med at PrEP gjøres tilgjengelig settes det i gang en studie for å evaluere tilbudet.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

www.minjournal.no

Hva er PrEP?

PrEP behandling innebærer at hiv negative personer tar tabletter for å minske risiko for hivsmitte. Foreløpig er Truvada den eneste medisinen som brukes i PrEP-behandling. Den består av virkestoffene tenofovir og emtricitabine.

PrEP er anbefalt som et supplement i det forebyggende arbeidet mot hivinfeksjon, blant annet i kombinasjon med kondombruk.

Det er ikke 100 % garanti for at man ikke blir smittet av hiv når man bruker PrEP. Forskning viser imidlertid at PrEP i form av Truvada er svært effektivt, om man bruker det på riktig måte. På verdensbasis er det registrert noen få tilfeller hvor personer på PrEP-behandling har blitt smittet med hiv til tross for at de brukte det på riktig måte. Likevel er det ikke risikofritt å ta disse medisinene, og de har kjente bivirkninger.

 PrEP er ikke 100% sikkert PrEP beskytter ikke mot andre soi PrEP kan påvirke nyrefunksjon og beintetthet PrEP virker kun når man tar tablettene som anbefalt

 PrEP er ikke 100% sikkert

Trenger du PrEP?Svarer du ja til en eller fler av følgende spørsmål, bør du vurdere om PrEP kan være noe for deg.

Trenger du PrEP?

Har du ofte sex uten kondom med partnere som du ikke kjenner?Sliter du med konsekvent kondombruk ved anal sex?Våkner du dagen derpå og bekymrer deg over at du droppet kondom ved samleie, eller at du ikke turte å insistere på at dere skulle brukte kondom?Har du nylig brukt PEP (PostEksponeringsProfylakse, medisin som er gitt etter en mulig risiko for hiv-smitte)?Har du nylig hatt en soi analt?

Har du ofte sex uten kondom med partnere som du ikke kjenner?

Sliter du med konsekvent kondombruk ved anal sex?

Våkner du dagen derpå og bekymrer deg over at du droppet kondom ved samleie, eller at du ikke turte å insistere på at dere skulle brukte kondom?

Har du nylig brukt PEP (PostEksponeringsProfylakse, medisin som er gitt etter en mulig risiko for hiv-smitte)?

Har du nylig hatt en soi analt?

Hvem kan bruke PrEP?

vindusperioden

Hvordan bruker man PrEP?PrEP kan brukes på to ulike måter. Ved den ene behandlingen tar man tabletter hver dag (kontinuerlig), mens ved den andre behandlingen tar man tablettene ved behov (intermitterende).

Hvordan bruker man PrEP?

Ved kontinuerlig behandling tar man 1 tablett daglig. Denne måten å ta PrEP på passer for deg som har mange sexpartnere hele tiden, eller at det er uforutsigbart når du kommer til å ha sex.

Ved intermitterende behandling skal det tas 2 tabletter 2-24 timer før seksuell kontakt. Deretter skal man ta 1 tablett daglig i to dager. De siste tablettene tas 24 og 48 timer etter siste risikoeksponering (ubeskyttet sex). Det er viktig at man ikke tar mer enn 7 tabletter per uke. Den intermitterende behandlingen passer best for deg som har sjeldnere sex, eksempelvis at du kun har sex når du reiser til utlandet, kun sex i helgene etc.

Hvordan får jeg tilgang på PrEP?For å få tilgang til PrEP kan du kontakte Olafiaklinikken hvor du vil bli innkalt til en samtale omkring PrEP og ditt ønske om å starte med PrEP. Det er viktig å få kartlagt dine seksualvaner slik at du kan få den beste behandling og oppfølgning.

Hvordan får jeg tilgang på PrEP?

Vi er to sykepleiere og to leger som tar oss av PrEP vurderingssamtalene, og det er en av disse personene du vil møte ved hver konsultasjon om du starter på PrEP. Hver torsdag vil vi ha vurderingssamtaler for PrEP. Hver fredag vil vi ha oppfølgingskonsultasjoner.

Vi er to sykepleiere og to leger som tar oss av PrEP vurderingssamtalene, og det er en av disse personene du vil møte ved hver konsultasjon om du starter på PrEP.

Parallelt med at PrEP gjøres tilgjenglig settes det i gang en studie for å evaluere tilbudet. Du vil få informasjon om dette og bli invitert til å delta.

Hvordan kontakter jeg Olafiaklinikken for vurdering av oppstart av PrEP/ PrEP konsultasjon?

https://www.minjournal.no/

https://www.minjournal.no/

Eller

Du kan bli henvist hit for PrEP samtale via din fastlegeDu kan ringe Olafiaklinikken sitt sentralbord tlf. 23 07 58 40 (se nede for telefontider), og be om å bli kontaktet for en samtaleDu kan be om å få innkallelse til PrEP samtale når du er i drop-in ved OlafiaklinikkenVi sender innkallelse til vurderingstime per brev. Påse at du har riktig registrert adresse i vårt system.

Du kan bli henvist hit for PrEP samtale via din fastlege

Du kan ringe Olafiaklinikken sitt sentralbord tlf. 23 07 58 40 (se nede for telefontider), og be om å bli kontaktet for en samtale

Du kan be om å få innkallelse til PrEP samtale når du er i drop-in ved Olafiaklinikken

Vi sender innkallelse til vurderingstime per brev. Påse at du har riktig registrert adresse i vårt system.

Hvordan følges man opp når man starter på PrEP?Starter du på PrEP-behandling er det svært viktig at du kommer til kontroll hver 3 mnd. Det skal kartlegges hvordan det er for deg å bruke medisinene, og du kan ta opp spørsmål eller problemer rundt bruken som du ønsker diskutere. Det er også viktig å teste deg, og eventuelt behandlet deg for mulige soi.I tillegg til dette skal vi hver 3.mnd ta blodprøver som sjekker din nyrefunksjon. En gang per år kontrollerer vi også benmineraliseringen. Dette er viktig å få sjekket da medisinene kan påvirke disse funksjonene.

Hvordan følges man opp når man starter på PrEP?

Det er på disse kontrollene du eventuelt kan få fornyet resept på PrEP medisiner dersom du ønsker å fortsette bruken.

Flere studier har vist at PrEP gir høy beskyttelse mot overføring av hivsmitte, men det gir ikke 100% garanti mot å bli smittet med hiv.  PrEP beskytter ikke mot andre soi. PrEP anbefales derfor brukt i tillegg til kondom, jevnlig testing og behandling av soi.

Flere studier har vist at PrEP gir høy beskyttelse mot overføring av hivsmitte,

Les også

schedule15.08.2022

→ Høringssvar – utkast til retningslinje for jordmorutdanning

Kunnskapsdepartementet sender utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på høring. Les HivNorges høringsinspill i sin helhet her.

schedule12.08.2022

→ Høringssvar – forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom». Les HivNorges høringsinspill i sin helhet her.