Ditt søk på PrEP ga 271 treff.

tocFiltrér resultater

schedule30.07.2015

→ PrEP for alle msm

...hivfeltet i hvilken grad de tror PrEP vil slå ut på statistikken over nysmittede hivpositive blant menn som har sex med menn, om PrEP blir godkjent til bruk i Norge,...

schedule12.05.2017

→ Godt og grundig PrEP-tilbud

...opp med PrEP, hvorav 14 bruker PrEP «On Demand», mens det store flertallet bruker PrEP daglig. Kun 5 interesserte har så langt fått avslag. I tillegg er 39 personer overført...

schedule24.07.2022

→ PrEP – for deg som er i risiko for å få hiv

...og har sex på reisen.   PrEP er medisin som har vært benyttet i behandling av hiv i mange år og man har derfor god erfaring med de preparatene som...

schedule05.06.2015

→ Be PrEPared!

...være bedre enn en hivpositiv på livstid. Jeg oppfordrer alle til å skaffe seg informasjon om PrEP og stille seg selv spørsmålet om PrEP er aktuelt for dem. Be PrEPared!...

schedule01.01.2015

→ PrEP til folket

...omsorgsdepartementet i dag ettermiddag. PrEP står for preeksponeringsprofylakse og er hivmedisiner som gis hivnegative for å forebygge eventuell hivinfeksjon. Muligens kan flere hivmedisiner brukes som PrEP, men forskningen som har...

schedule15.03.2018

→ PrEP-tilbudet i Oslo bryter sammen

...PrEP blir hivpositive hvis de venter et helt år. Vi har allerede personer som forteller at de hat blitt hivpositive mens de ventet på første PrEP konsultasjon fra Olafiaklinikken. Hvor...

schedule30.07.2022

→ WHO anbefaler PrEP som injeksjon 

...Halvor Frihagen som deltok på et seminar der de nye retningslinjene ble presentert.   Fakta om PrEP: PrEP, eller preeksponeringsprofylakse, er legemidler som gis til personer som har økt risiko for...

schedule16.09.2021

→ Krever PrEP på blå resept

...PrEP er veldig lave, mens kostnadene knyttet til hiv-behandling fortsatt er ganske store, så mener jeg det er en «no brainer» og samfunnsøkonomisk veldig lønnsomt å tilby PrEP til de...

schedule08.07.2015

→ PrEP er et godt alternativ

HivNorge har lenge ønsket PrEP til Norge og Europa, og er man er utsatt for hivsmitte på grunn av livsstil kan PrEP være et godt alternativ. – Da blir man...

schedule19.10.2021

→ Fem år siden PrEP-ja

...Forebyggende medisin hører ikke hjemme i spesialisthelsetjenesten. Dette grepet har gjort at tilgangen til PrEP har helt unødvendige skranker, og for mange står i kø for å bli vurdert for PrEP. Oppfølgingen av brukerne belaster spesialisthelsetjenesten unødig.   PrEP bør...

schedule10.02.2022

→ PrEP er nå tilgjengelig hos Sex og Samfunn  

Nå kan du få PrEP hos Sex og samfunn hvis du er under 25 år. Du kan også få PrEP hvis du er 25 år eller eldre dersom du mottar...

schedule31.07.2022

→ Ingenting om oss uten oss: Hivpasienter og PrEP-brukere vet best og må lyttes til

...PrEP i begynnelsen ble gitt på samme måte som hivbehandling. Måltallet for om PrEP var vellykket var om brukerne klarte å følge opp PrEP like bra som mennesker som lever...

schedule27.06.2018

→ Hivmedisiner og PrEP i Klassekampen

...å skrive ut PrEP. Dette må gjøres av en legespesialist. på sykehus. For styreleder Leif-Ove Hansen er det et krav at PrEP flyttes tilbake på folketrygdens blåreseptordning, slik at fastlegene...

schedule08.07.2020

→ Langtidsvirkende PrEP – mer effektivt enn en pille om dagen

...for hivsmitte, vil kunne nyttiggjøre seg PrEP, særlig sexarbeidere og transpersoner. Dette er en gruppe som vil kunne nyttiggjøre seg PrEP på en enda bedre måte gjennom å få denne...

schedule24.03.2022

→ Vil ha PrEP på blå resept

Etter at PrEP ble innført i Norge ble det en betydelig nedgang i hivtallene her i landet. Slik det er nå, må friske personer som ønsker å bruke PrEP for...

schedule10.09.2015

→ Ready for a PrEP talk

...hiv. Samtidig var man svært tydelige på at det ikke lenger er noen tvil om at tidlig behandling er et avgjørende forebyggende tiltak, og at PrEP (hivforebyggende piller) må tilbys...

schedule07.07.2017

→ PrEP-prisen kraftig redusert

Legemiddelet Truvada har frem til nå vært det eneste godkjente legemidlet til bruk som PrEP. Dette fordi Truvada, som er utviklet av produsenten Gilead, har vært beskyttet av et patent....

schedule16.01.2020

→ PrEP virker i Storbritannia

...nye skal smittes med hiv innen 2030. Phil Samba fra aktivistgruppa Prepster mener at PrEP må bli tilgjengelig for alle uten ventetid om det målet skal nås. Debbie Laycock fra...

schedule26.07.2017

→ Manglende kunnskap om PrEP i målgruppen

Undersøkelsen viste at bare rundt halvparten av de som oppgir at de har en risikoatferd har hørt om PrEP. Omtrent tre av fire av de som hadde hørt om PrEP...

schedule15.03.2022

→ Laveste antall hivtilfeller på 20 år – tidlig behandlingsstart og PrEP virker 

...en i Afrika.  FHI nevner tidlig behandlingsstart og tilgang på PrEP som de to tiltakene som har bidratt mest til denne nedgangen. Etter at PrEP ble innført i 2017 har...