การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่ อุลเล่อโวล (Ullevål)

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าที่รุนแรงขึ้น ทำให้ทางคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโล (Oslo universitetssykehus Ullevål) เกิดปัญหาการคลาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ ดังนั้นทางคลีนิกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาโดยการเข้าพบแพทย์ไปเป็นการให้คำปรึกษาด้านการรักษาทางโทรศัพท์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส แต่ทั้งนี้ยังคงให้บริการด้านการตรวจเจาะเลือดตามปกติ

scheduleOppdatert: 17.12.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

แพทย์จะทำการตรวจสอบผลเลือด ออกใบสั่งยาใบใหม่ และบันทึกรายละเอียดบริการที่ท่านได้รับเข้าไปในระบบ ภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ท่านรับบริการตามเวลานัดหมาย

ทั้งนี้หากเวลาเอื้ออำนวยให้สามารถกระทำได้ แพทย์จะติดต่อกับท่านทางโทรศัพท์ ตามวันและเวลาที่ได้มีการนัดหมายกันไว้ล่วงหน้า

แต่หากแพทย์มีภารกิจสำคัญอื่นที่จะต้องปฏิบัติเป็นการเร่งด่วน แพทย์จะส่งข้อความแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถเช็คข้อความจากแพทย์ได้ที่ helsenorge.no.

การตรวจเจาะเลือดเป็นสิ่งสำคัญที่พึงปฏิบัติ

หัวหน้าแพทย์ เบนต่ะ บาร์เกอร์เซ่น (Bente Bergersen) แห่งคลินิกผู้ป่วยนอก กล่าวเน้นว่า มันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยทุกท่านควรมารับการตรวจเจาะเลือดตามวันเวลานัดหมายที่ตนได้รับ

มีเฉพาะวิธีการรักษาโดยการเข้าพบแพทย์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบดิจิทัล helsenorge.no

การเปลี่ยนแปลงวิธีการให้การรักษาในครั้งนี้ มีผลเริ่มใช้ปฏิบติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคมปีหน้า

ผู้ป่วยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนดังกล่าว จะได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน