คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

scheduleOppdatert: 06.03.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่? (pdf)

หากคุณมีแพทย์ประจำตัว คุณจะได้รับการส่งต่อไปยังแผนกโรคติดเชื้อที่โรงพยาบาลที่แพทย์ประจำตัวของคุณทำงานอยู่ หากคุณยังไม่ได้รับการจัดสรรแพทย์ประจำตัว คุณสามารถติดต่อแผนกโรคติดเชื้อที่โรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ HivNorge เช่นกันหากต้องการความช่วยเหลือ  คุณสามารถเขียนถึงเราทางอีเมล(post@hivnorge.no) หรือโทรหาเราที่ +47 21 31 45 80 เวลาทำการของเราคือตั้งแต่ 09.00 ถึง 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์  หากจำเป็นเรายังให้ความช่วยเหลือในการจัดหาล่าม

จะได้รับแพทย์ประจำตัวได้อย่างไร

ในนอร์เวย์เราใช้หมายเลขประจำตัวเพื่อระบุผู้อยู่อาศัย ซึ่งได้แก่ หมายเลขวันเกิดและหมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลข D  หมายเลข D เป็นหมายเลขประจำตัวชั่วคราวที่มอบให้แก่ผู้ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับการจัดสรรหมายเลขวันเกิดและหมายเลขประกันสังคมตามปกติ

ทุกคนที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ที่มีสถานะเป็นผู้พำนักในเขตเทศบาลของนอร์เวย์มีสิทธิ์ที่จะได้รับแพทย์ประจำตัวและจะได้รับการจัดสรรแพทย์ประจำตัว ผู้ที่มีหมายเลข D ไม่มีสิทธิ์ได้รับแพทย์ประจำตัวแต่มีข้อยกเว้น เช่น ผู้ขอลี้ภัยและครอบครัวของพวกเขา  ติดต่อเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่เพื่อขอความช่วยเหลือหากคุณไม่ได้รับการจัดสรร

หากคุณสงสัยว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับแพทย์ประจำตัวหรือไม่ คุณสามารถโทรไปที่ Veiledning helsenorge.no ที่หมายเลขโทรศัพท์ 23 32 70 00

คุณสามารถรับการรักษาเอชไอวีแบบใดได้บ้าง?

ในนอร์เวย์ประเภทของการรักษาเอชไอวีที่จะเสนอนั้นได้รับการตัดสินหลังจากการประกวดราคา ซึ่งบริษัทยาแข่งขันกันว่าบริษัทใดสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุดได้  หลังจากนั้นรายการที่จัดลำดับความสำคัญจะถูกร่างขึ้นมาว่าควรให้การรักษาเอชไอวีประเภทใดเป็นหลัก ยาที่อยู่ในรายการนั้นเป็นยาที่ดี แต่อาจเป็นไปได้ว่ามีเหตุผลหลายประการที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดได้ หากเป็นเช่นนั้นคุณจะได้รับข้อเสนออื่น  เหตุผลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย

อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาเอชไอวีที่แตกต่างจากที่เคยได้รับในอดีต

วัคซีนที่แนะนำ

ในนอร์เวย์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการแนะนำให้รับวัคซีนต่อไปนี้:

 • วัคซีนโควิดพร้อมวัคซีนเข็มกระตุ้น

 • แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ

 • ต้องประเมินว่ามีความจำเป็นในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและ/หรือบีด้วยหรือไม่  ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีฟรี

 • แนะนำให้ใช้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี และผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี

คุณสามารถรับวัคซีนได้จากแพทย์ประจำตัวของคุณหรือจากแผนกโรคติดเชื้อที่โรงพยาบาลในพื้นที่หากมีเพียงพอ

ผู้ป่วยอาจต้องจ่ายส่วนหักลดหย่อนสำหรับวัคซีนบางตัว ชี้แจงเรื่องนี้กับแพทย์ของคุณก่อนสั่งวัคซีน

การรักษาความลับ

การรักษาความลับเป็นหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพถูกส่งต่อไปยังผู้อื่น

ทุกคนที่ทำงานในสถาบันสุขภาพ โรงพยาบาล  สำนักงานแพทย์ ฯลฯ  มีหน้าที่รักษาความลับ บุคลากรทางการแพทย์มีหน้าที่รักษาความลับตาม พ.ร.บ. บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็คือ บุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรา 3 ของพ.ร.บ. บุคลากรทางการแพทย์

บุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ เช่น พนักงานทำความสะอาด ภารโรง และเจ้าหน้าที่สำนักงานมีหน้าที่รักษาความลับตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

หากคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อเอชไอวีในนอร์เวย์ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ HivNorge

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน