→ ኮሮናቫይረስንአችኣይቪን

NYHETER

ኣብ ሆስፒታላት አችኣይቪን ኮሮናን ኣብ ሓደ ዎርድ እዩ ሕክምና ዝግበረሉ ዘሎ፡ ስለዚ ኣብዘን ዎርድታት እዚአን ኣብ ብዙሕ ሆስፒታላት ጻዕቒ ስራሕ ክህሉ እዩ። እንተኾነ ግና ኩላትኩም አችኣይቪ ዘለኩም ኣድላዪ ሓገዝ ንኽግበረልኩም ቀዳምነት ከምዝወሃበኩም፡ ወረቐት መውጽኢ ኣፋውስ(resept) ከምዝሕደሰልኩምን ወዘተ ክትተኣማመኑ ትኽእሉ ኢኹም።  ኣብ ኦስሎ ኣብ ሆስፒታል ኡለቮል ዝርከብ ፖሊክሊኒክ ፍወሳ ረኽስታት(Infeksjonsmedisinsk poliklinikk) ንተሓከምቲ አችኣይቪ ንምክትታል ናይ ገዛእ […]

→ ዝተሓደሰሓበሬታብዛዕባፖሊክሊኒክፍወሳረኽስታት (infeksjonsmedisinsk poliklinikk) ኣብኡለቫልሆስፒታል

NYHETER

ካብ ዓርቢ 13 መጋቢት ኣትሒዙ ፖሊክሊኒክ ፍወሳ ረኽስታት ኡለቮል ኣገልግሎታቱ ብምሉኡ ብኮምፕዩተር ጥራሕ ከምዝወሃብ ተጌሩ ኣሎ። ህንጻታት ናይቲ ፖሊክሊኒክ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ ሳምንታት ዕጹው ክኸውን እዩ: እንተኾነ ግና ብኮምፕዩተር ኣገልግሎታት ዝህብ ዘሎ ፖሊክሊኒክ ግን ምሉእ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ።  ኣብ ፖሊክሊኒክ ቆጸራ ዝነበሮም አችኣይቪ ዘለዎም ተሓከምቲ  ኣብቲ ፖሊክሊኒክ ተሓሲቡ ዝነበረ መርመራ ደምን ቆጸራን ተሰሪዙ ከምዘሎ መልእኽቲ […]

→ ኮሮናቫይረስእናኤችአይቪ

NYHETER

በሆስፒታሎች ውስጥ ለኤች.አይ.ቪ እና ለኮሮና ቫይረስ ህክምና የሚሰጠው ክፍል አንድ ከመሆኑ የተነሳ የአብዛኞቹ ሆስፒታሎች የዚህ ህክምና ሰጪ ክፍሎች በስራ ተወጥረዋል፡፡ ያም ሆኖ ግን ኤች አይ ቪ ያላቸው ሰዎች በሙሉ ለአስፈላጊ ክትትል ፣ የመድኃኒት ማዘዣ ለማሳደስ እና ለመሳሰሉት አገልግሎቶች ቅድሚያ እንደሚሰጣቸው እርግጠኛ መሆን ይችላሉ ፡፡  በኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የተላላፊ በሽታዎች ሕክምና የተመላላሽ ክሊኒኩ ለኤች አይ ቪ […]

→ ስለ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የተላላፊ በሽታዎች ሕክምና የተመላላሽ ክሊኒክ ወቅታዊ መረጃ

NYHETER

የኡለቮል የተላላፊ በሽታዎች ሕክምና የተመላላሽ ክሊኒኩ ከአርብ 13 ማርች ጀምሮ አገልግሎት የሚሰጠው ሙሉ በሙሉ በዲጂታል ነው፡፡ የተመላላሽ ክሊኒክ ሕንፃዎች ለመጪዎቹ ሳምንታት የሚዘጉ ሲሆን ፣ የዲጂታል የተመላላሽ ክሊኒኩ ግን ሙሉ በሙሉ ይሠራል፡፡ አሰራሩ እንደሚከተለው ነው: ለምርመራ ወደ ተመላላሽ ክሊኒኩ መቅረብ የነበረባቸው የኤች አይ ቪ  ታካሚዎች የደም ናሙና መስጠት እና የምርመራ ቀጠሯቸው ስለመሰረዙ መልእክት ይደርሳቸዋል። ያም ሆኖ […]

→ Erfaringer om koronavirus og hiv fra Verdens helseorganisasjon (WHO)

NYHETER

Verdens helseorganisasjon og andre medisinske eksperter legger frem de erfaringene som er gjort vedrørende Covid-19 og hiv.

→ Covid-19 på flere språk

NYHETER

Et viktig tiltak for å få kontroll over koronasituasjonen, er at informasjon om viruset og hvordan man kan forebygge å bli smittet, gjøres tilgjengelig for alle, uavhengig av språk. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har laget informasjon på flere språk og tegnspråk, som kan lastes ned og brukes.

→ Rusreform: HivNorges høringssvar

HIVNORGE MENER

Rusreformutvalgets rapport er nå på høring, og HivNorge er en av organisasjonene som er bedt om å uttale seg. Her er vår høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet i sin helhet.

→ HivNorge er her for deg

NYHETER

Selv om vi er nødt til å holde våre kontorlokaler er stengt, er staben i HivNorge her for deg. Du kan ringe oss på tlf. 920 16 892 hver dag mellom kl. 9.00 og 19.00.

→ Råd og informasjon om koronaviruset

NYHETER

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

→ HivNorges årsmøte utsatt inntil videre

NYHETER

HivNorges årsmøte skulle vært avholdt torsdag 26. mars. Da koronaepidemien nådde Norge og myndighetene kom med sine råd og pålegg om å forhindre smittespredning, måtte årsmøtet utsettes inntil videre.