Aktuelt:

beate_bred

Klippekort hos fastlegen

28.09.2016

Da Beate Nelvik endelig spurte legen om det skulle tas en hivtest, undret legen seg på hvorfor hun skulle det. Da hadde hun i 16 år vært inn og ut av legekontorer for å finne ut hva alle plagene hennes skyldtes. Men testen måtte hun krangle seg til.

Les mer
stortinget_bred

Frykter økt smittepress

16.09.2016

HivNorge stiller spørsmål ved den såkalte Prioriteringsmeldingen som regjeringen har oversendt Stortinget. Man frykter at flere av forslagene i meldingen kan forverre hivpositives levekår og spør seg om den setter i fare den vellykkede behandlingsformen som gjør hivpositive smittefrie.

Les mer
kim_fangen_bred

Dypdykk i hiv og medisiner

31.08.2016

I samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim arrangerer NyePluss og HivNorge et større seminar om hiv og medisinering 10. november. HIV16 er en del av seminarrekken som startet med HIV13 i Kristiansand. Seminaret er åpent for alle hivpositive, deres pårørende, helsearbeidere og andre interesserte.

Les mer
HIV16

Velkommen til HIV16 i Trondheim!

17.08.2016

Torsdag 10. november inviterer Nye Pluss, HivNorge og St. Olavs hospital til et dagsseminar om hiv og medisiner. En rekke fremstående eksperter fra inn- og utland holder foredrag om ulike aspekter ved hivmedisinering, som for eksempel langtidsvirkninger, interaksjoner, komorbiditeter og dosering.

Les mer