→ Høringssvar til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv.

HIVNORGE MENER

HivNorge mener at en ny reaksjon om faglig pålegg til helsepersonell der helsepersonellet kan pålegges å ta et kurs, få veiledning eller gjennomføre andre kompetansehevende tiltak vil være svært egnet.

→ Stortinget behandler overdrevne smitteverntiltak

NYHETER

Stortingsrepresentant Camilla Strandskog (H) utfordret i en interpellasjon helseminister Bent Høie om hvilke tiltak som kan sikre at mennesker som lever med hiv ikke blir utsatt for overdreven smittefrykt i helsevesenet.

→ Vellykket forsøk med vaksine mot hiv

NYHETER

Tidlige vaksineforsøk som bygger på mRNA teknologi, stimulerte produksjonen av sjeldne immunceller som kan danne antistoffer mot hiv hos hele 97 prosent av deltakerne i studien. Bruken av slik teknologi kan også bli viktig i arbeidet med en varig behandling av hiv.

→ Søknadsfrist til Hivfondet 1. mai

NYHETER

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.

→ HivNorge søker jurist til deltidsstilling

LEDIG STILLING

Vi ønsker å utvide vårt tilbud med rettshjelp til mennesker som lever med hiv eller på annen måte er berørt av hiv. Vi vil derfor ansette en jurist i deltidsstilling som hovedsakelig vil arbeide med å gi rettshjelp til våre medlemmer og brukere.

→ Ny strategi fra UNAIDS

NYHETER

FN-organisasjonen UNAIDS har vedtatt ny strategi i kampen mot hiv og aids: End Inequalities. End AIDS.

→ Takk for to fine år

TIDLIGERE STYRELEDER HAR ORDET

I dag, når jeg skriver dette, er jeg sekstiseks år – hvem ville trodd at det kunne bli mulig - den gang da!

→ Endre time digitalt ved Oslo universitetssykehus

NYHETER

Har du fått en time ved Oslo universitetssykehus som ikke passer? Hvis du har fått innkallingsbrevet fra sykehuset via helsenorge.no kan du nå enkelt sende beskjed direkte til avdelingen hvis du ønsker å avbestille timen eller ønsker et nytt tidspunkt for time.

→ Nytt styre klart etter årsmøte

NYHETER

Leif-Ove Hansen er tilbake i styrelederrollen etter HivNorges årsmøte torsdag 18. mars. Strategi for overordnet politikk- og arbeidsprogram og resolusjon om rusreformen ble også behandlet på årsmøtet.

→ Ny hverdag for hivpasienter

NYHETER

Beslutningsforum godkjente i dag en ny behandling for hiv som gis som sprøyter.