→ Bli med å feire Oslo Pride!

ARRANGEMENTER

Årets Oslo Pride arrangeres 18. - 27. juni. Dessverre vil feiringen også i år se litt annerledes ut enn tidligere år, men HivNorge inviterer til flere arrangementer i løpet av uken.

→ Må unngå at fremtidige pandemier setter hivarbeidet tilbake

NYHETER

Bekjempelsen av koronapandemien har krevd omfattende nasjonale tiltak, men har også ført til et globalt samarbeid. Samtidig har følgene av koronapandemien hatt ødeleggende effekt på hivarbeidet. Hvordan kan vi bruke erfaringene fra hiv og korona i møtet med fremtidige pandemier?

→ Likestilling – avgjørende for å ende hivepidemien

NYHETER

— Likestilling mellom kjønnene er av nøklene for å ende hivepidemien, innledet den kanadiske utviklingsministeren Karina Gould den fjerde tematiske paneldebatten under FNs høynivåmøte. Manglende tilgang på utdanning og helsetjenester for kvinner og jenter, kjønnsbasert ulikhet og vold er blant hindringene som må bekjempes om vi skal se en ende på hivepidemien.

→ Hva skal til for å se slutten av hivepidemien?

NYHETER

Sveriges utviklingsminister Per Olsson Fridh, ledet en paneldebatt under UNAIDSs høynivåmøte, som satte fokus på ulikhetene som er hindre for å nå slutten på hiv- og aidsepidemien.

→ Ny politisk erklæring for å nå slutten på hivepidemien

NYHETER

FNs generalforsamling vedtok erklæringen 8. juni mot fire lands stemmer, hvor motstemmene ble ledet an av Russland. — Erklæringen inkluderer mye bra, men på viktige områder er den dessverre svekket i forhold til den forrige erklæringen fra 2016, sier Halvor Frihagen, HivNorges politiske rådgiver.

→ Hard debatt under åpningen av FNs høynivåmøte om hiv og aids

NYHETER

I disse dager holder FNs generalforsamling et møte på høyt nivå om hiv og aids og HivNorges politiske rådgiver Halvor Frihagen følger møtet.

→ UNAIDS avholder høynivåmøte etter ny strategi

NYHETER

UNAIDS høynivåmøte i juni forventes å være et springbrett i det videre arbeidet med å utjevne de sosiale og økonomiske faktorene som fortsatt driver hivepidemien i deler av verden. – Det er i land med lav og middels økonomi vi må sette inn støtet for å avslutte hiv-pandemien, sier juridisk rådgiver i HivNorge, Halvor Frihagen.

→ Nye tilfeller av hiv i Norge fortsetter å synke

NYHETER

137 nye tilfeller av hiv er registrert i 2020, og er en tydelig nedgang fra de 172 tilfellene som var registrert året før. Av de nye tilfellene oppgir kun 29 at de har blitt smittet i Norge. Dette viser at vi har god kontroll på hivsituasjonen her i landet.

→ Europeisk testuke

NYHETER

Den europeiske testuken for hiv og hepatitter er godt i gang. Kampanjen skal bidra til økt testing og oppmerksomhet rundt fordelene ved å teste seg tidlig for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

→ Pasientmedvirkning er avgjørende for god behandling

Nyheter

Høsten 2019 gjennomførte Hiv-Norden og Hiv-Nordens medlemsorganisasjoner en spørreundersøkelse blant mennesker som lever med hiv i de nordiske landene. Formålet var å se på effekten endringer i behandlingsregimer har på den enkeltes oppfølging av behandlinger, bruker- og pasientmedvirkning og forholdet mellom behandler og pasient.