→ Høringssvar – utkast til retningslinje for jordmorutdanning

HIVNORGE MENER

Kunnskapsdepartementet sender utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på høring. Les HivNorges høringsinspill i sin helhet her.

→ Høringssvar – forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

HIVNORGE MENER

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom». Les HivNorges høringsinspill i sin helhet her.

→ Vil kun vaksinere nærkontakter mot apekopper

NYHETER

Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet har nå besluttet Norges strategi for vaksinering mot apekopper. De vil fortløpende starte vaksinering av husstandsmedlemmer og seksualkontakter til personer med bekreftet apekoppsmitte.  

→ Norge er tildelt svært få vaksiner mot apekopper

NYHETER

Det europeiske legemiddelverket EMA, godkjente 22. juli at koppevaksinen brukes for å forebygge apekopper. Folkehelseinstituttet FHI anslår at vaksinen vil være tilgjengelig i Norge fra slutten av august, men har gjennom det europeiske vaksinesamarbeidet kun fått tildelt doser til å fullvaksinere omtrent 700 personer. Det er høyst usikkert om Norge vil få tildelt flere doser i 2022.

→ Erfaringer fra AIDS2022 

AIDS2022

Aidskonferansen er en enorm arena, med et utall foredrag, workshops, symposier og andre sesjoner, utstillinger, arenaer der organisasjoner, bedrifter og andre presenterer seg. Vi møter så mange mennesker med forskjellig bakgrunn, forskjellige roller, forskjellige erfaringer og ulike utfordringer, men opplever likevel et samhold, en vilje og et felles mål: Å bidra til å eliminere hiv/aids som en folkehelseutfordring innen 2030 og å forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med hiv.

→ En bør fra skuldrene mine

AIDS2022

— Da jeg kom til konferansen var det som en bør falt av skuldrene mine, bryter Ronda Kristine Bekkevoll ut. — Det var ikke noe spørsmål om jeg lever med hiv, det var så naturlig.

→ Kriminalisering ødelegger den globale hivresponsen

AIDS2022

Hivrelatert kriminalisering er fortsatt en stor barriere i arbeidet mot å nå målene om å få en slutt på hivepidemien. Selv om det har vært positive endringer i flere land, har utviklingen i andre land forverret seg. I tillegg har menneskerettigheter og ikke minst brudd på disse en avgjørende rolle når det gjelder hivforebygging og tilgang på hivbehandling.

→ Vil du vaksinere deg mot apekopper?

NYHETER

Apekopper har spredt seg raskere i Europa enn først antatt, og en etterspurt vaksine er nå på vei inn på det europeiske og norske markedet. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har lansert en undersøkelse for menn som har sex med menn, for å kartlegge holdningene til en slik vaksine. HivNorge oppfordrer alle i målgruppen til å delta i undersøkelsen.

→ Å bli eldre med verdighet og hiv 

UNAIDS2022

Mennesker som lever med hiv blir stadig eldre som gruppe og med det kommer stadig flere helseproblemer klinikere må forholde seg til. Det er ikke mye forskning på området, men det ser ut til at det er svært mange forhold å følge med på etter hvert som man blir eldre med hiv.

→ PrEP må gjøres tilgjengelig for jenter og kvinner i Afrika sør for Sahara

AIDS2022

Jenter og unge kvinner i Afrika sør for Sahara utgjør 3/4 av alle nye hivdiagnoser i verden. En del av løsningen for å stanse hivepidemien er å gjøre PrEP tilgjengelig for denne gruppen. PrEP må være tilgjengelig til rett pris, helst gratis.