camera_altFoto: FHI

Her kan du få vaksine mot apekopper

Her finner du oversikt over hvem som prioriteres for vaksinen

Prioritering for apekoppevaksine utvides slik at flere får vaksinetilbud. Tidligere kriterium om å ha hatt en seksuelt overførbar sykdom (SOI) siste 6 måneder er nå fjernet. Informasjonen oppdateres jevnlig.

Helse Sør-Øst (Oslo)  

Oslo Universitetssykehuset Ullevål, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk

HVEM GJELDER DETTE FOR:
De som behandles for hivinfeksjon på de infeksjonsmedisinske poliklinikkene på Ullevål og Rikshospitalet . Personer som bruker hiv forebyggende medisiner, PrEP, fra Pro senteret kan også motta vaksinering på Ullevål. 

HVA SKAL DU GJØRE:
Ringe til poliklinikken på mobil 90 71 66 ​79.
Telefontid​ tirsdag og torsdag kl. 9.00 – 11.30 og 13.00 -15.00. 
Hvis du har fått koppervaksine tidligere, må du si fra om det.

Oslo Universitetssykehus, Olafiaklinikken 

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Menn og transpersoner som har sex med menn OG står på HIV-PrEP fra Olafiaklinikken.

HVA SKAL DU GJØRE:
Ring Olafiaklinikken på 23075877
Telefontid mandag-fredag mellom kl. 08.15 -11. 

Akershus universitetssykehus, Infeksjons poliklinikk: 

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Menn og transpersoner som har sex med menn og som behandles for hiv eller mottar PrEP behandling fra avdelingen. 

HVA SKAL DU GJØRE:
Ring avdelingen på telefon 67963420 (eksp. infeksjon) eller 67964394 (direkte) for å avtale time for vaksinering. 

Lovisenberg diakonale sykehus:

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Menn og transpersoner som har sex med menn og som behandles for hiv eller mottar PrEP behandling fra avdelingen. 

Helse Vest (Stavanger) 

Stavanger Universitetssykehuset, poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner ved Hudavdelingen 

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Personer som faller inn under prioriteringsgruppen 1 

HVA SKAL DU GJØRE:
Ring poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner. Du vil da bli spurt diverse spørsmål for vurdering om du kvalifisere for vaksinering.  

Helse Midt-Norge (Trondheim) 

Universitetssykehuset i Trondheim, St.Olavs Hospital poliklinikk for infeksjonssykdommer 

Telefon: 72 82 51 10 

HVEM GJELDER DETTE FOR:

Personer som faller inn under prioriteringsgruppen 1.

HVA SKAL DU GJØRE:

Ring sykepleier Ingrid på telefon 469 52 945 for spørsmål eller påmelding

Helse Nord (Bodø og Tromsø) 

I Helse Nord vil forebyggende vaksinering mot apekopper skje ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 

HVEM GJELDER DETTE FOR:
Personer som faller inn under prioriteringsgruppen 1. 

HVA SKAL DU GJØRE:
Dersom du pasient i målgruppen (prioriteringsgruppe 1) som ønsker vaksinasjon kan du ta direkte kontakt med sykepleier på poliklinikken. Kontaktinformasjon til koordinerende sykepleiere på poliklinikkene er: 

Tromsø, tlf.  77 66 96 02 .  Betjent mellom kl. 09.00-15.00 hverdager. 

Bodø, tlf. 95 06 14 76 .  Betjent mellom 08.00-09.00 mandag, tirsdag og onsdag. 

Vaksinasjon av personer som har vært utsatt for et kjent tilfelle av apekopper håndteres av kommuneoverlegen lokalt. 

Om apekopper

Apekopper er en infeksjonssykdom som skyldes apekoppeviruset. Sykdommen er som regel mild og selvbegrensende, men mer alvorlige tilfeller kan forekomme.

I mai 2022 startet et utbrudd i ikke-endemiske land i Europa og andre deler av verden. Smittespredning skjer i hovedsak ved nær kontakt med en smittet. I dette utbruddet er flest tilfeller sett sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant enkelte grupper av menn som har sex med menn (msm). I slutten av oktober 2022 har det blitt diagnostisert 92 tilfeller av apekopper i Norge, alle 92 personer er menn.

Vaksinering

Igangsetting av vaksinering mot apekopper har tatt lang tid her i landet, men nå er endelig vaksineringsprogrammene tilgjengelig på utvalgte sykehus.

Vaksinering mot apekopper er tilrettelagt for personer som anses å være i høy risiko for smitte. Norge har et begrenset antall vaksinedoser som kan brukes mot apekopper. Vaksinen tilbys derfor kun til personer med særlig høy risiko for smitte og til nærkontakter av personer med apekopper. Vaksinasjon alene er ikke nok for å begrense smitte med apekopper, derfor vil andre smitteverntiltak fortsatt være viktige.

I første omgang er det kun personer i prioriteringsgruppe 1 som får tilbud om vaksine.

Faller du ikke inn under gruppe 1, har du ikke anledning til å motta apekoppevaksine i Norge enda. Se under for full oversikt over prioritetsgruppene.

Oppfyller du kriteriene for å få vaksine i prioriteringsgruppe 1 og ønsker vaksinering, oppfordres du til å ta kontakt med ditt behandlingssykehus.

Under finner du en oppdatert liste over vaksinasjonssentere / sykehus hvor apekoppvaksinering er tilgjengelig i Norge.

Effekten av vaksineringen:

Varighet og grad av beskyttelse etter én dose er foreløpig ukjent. Det forventes et mildere sykdomsforløp hvis man blir smittet etter første dose, men man kan sannsynligvis likevel smitte andre. Beskyttelsen vil være bedre og vare lenger etter andre dose. Antistoffene, som er en målbar indikator på beskyttelse, når toppen cirka to uker etter andre dose.

Det antas derfor at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom én til to uker etter at den andre dosen er satt. Det er likevel ikke sikkert at alle vaksinerte blir helt beskyttet mot apekoppeinfeksjon og mot å smitte andre. Derfor bør også vaksinerte følge øvrige smittevernråd.

Vaksinen som er tilgjengelig i Norge heter Imvanex, og var utviklet som beredskapsvaksine mot kopper. Ettersom apekopper skyldes et virus som er beslektet med koppeviruset, vil koppevaksiner trolig ha effekt også mot apekopper. Det er imidlertid lite erfaring med bruk av vaksinen.

Ikke alle som faller inn under prioriteringsgruppen 1 bør vaksineres. Personer skal ikke vaksineres dersom de har:

  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen. Vaksinen inneholder spormengder av kyllingprotein, benzonase, gentamicin og ciprofloksacin, og personer med kjent allergi mot disse stoffene skal ikke ha vaksinen.
  • Infeksjonssykdom med feber over 38 °C.

Personer som tidligere har gjennomgått en apekoppeinfeksjon trenger ikke vaksinering og personer med symptomer på apekopper skal ikke vaksineres.

Hvordan gjennomføres vaksineringen:

Vaksinen settes i det ytterste hudlaget (intradermalt) på overarmen slik at det dannes en liten blære, som forsvinner etter 5-10 minutter. Dette er altså ikke en intramuskulær vaksinering, slik vi oftest er kjent med. Førstegangs vaksinerende får:

  • To doser intradermalt med 28 dagers mellomrom.
  • Vaksinen vil ha effekt også om andre dose gis senere enn 28 dager.  

Personer som er nærkontakt av noen som har påvist apekoppinfeksjon vil motta vaksinering med en full dose vaksine under huden (subkutant).

Mulige bivirkninger etter vaksinering:

Som med mange andre vaksiner er det ikke uvanlig å oppleve bivirkninger etter at du har mottatt vaksinen mot apekopper. De fleste bivirkningene går over av seg selv uten behandling og innen en uke etter vaksinasjon, men arrdannelse og varige pigmentforandringer i huden kan forekomme.

De vanligste bivirkningene er:

  • Smerte, rødhet, ømhet, hevelse, kløe på og rundt innstikkstedet (svært vanlig)
  • Generelle reaksjoner som muskelsmerter, hodepine, kvalme og slapphet (svært vanlig)
  • Misfarging av hud, blåmerker, varmefølelse og kul ved innstikkstedet (vanlig)
  • Leddsmerter og feber (vanlig)

Ved langvarige eller voldsomme reaksjoner på vaksinen oppfordres du til å ta kontakt med lege eller legevakta.

Kontakt oss

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.