PEP og PrEP

PEP og PrEP er to typer behandlinger som forhindrer overføring av hivviruset. PEP kan tas etter at man har vært i en risikosituasjon og PrEP tas på forhånd, før en risikosituasjon, for å forebygge en eventuell infeksjon.

scheduleOppdatert: 28.10.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

PEP
PEP er forkortelse for posteksponeringsprofylakse. Om man har vært utsatt for en betydelig risikosituasjon, kan PEP gis som medisiner som kan hindre at hivviruset kommer seg inn i cellene og reproduserer seg. PEP skal tas snarest mulig og inntil 48 timer etter at man har vært utsatt for hivsmitte. PEP tar man i 28 dager. Alle akuttmottak og storbylegevakter i Norge skal kunne administrere PEP uten konsultasjon med en infeksjonsmedisiner.

Du kan lese mer om PEP her.

PrEP
PrEP står for preeksponeringsprofylakse og er hivmedisiner som gis hivnegative for å forebygge eventuell infeksjon. Muligens kan flere hivmedisiner brukes som PrEP, men forskningen som har vært gjort på PrEP har vært gjort med legemidlet Truvada. Dette består av virkestoffene tenofovir og emtricitabine. PrEP gis da som en tablett Truvada daglig, eller en tablett som er generisk likeverdig med virkestoffene. Bivirkningene kan være kvalme og mageproblemer. Oppfølging hos lege med kontroller av blodverdier er viktig for å avdekke om behandlingen påvirker organer i kroppen. PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner, så kondom bør brukes uavhengig av PrEP.

PrEP er medisiner og oppfølging er gratis for brukeren.

Hvem er det for?
PrEP er i dag nevnt i de faglige retningslinjene for behandling og oppfølging av hiv: Helsemyndighetene har nå godkjent at PrEP kan skrives ut til personer som er i risiko for å få hiv. Det skal gjøres individuell vurdering og oppfølging av PrEP-brukere.

PrEP er for personer som er i risiko for å få hiv. Eksempler på dette:

  • Forhold med hivnegativ og hivpositiv, der den hivpositive ennå ikke er på vellykket behandling og har null i virus.
  • Menn som har sex med menn er i risikogruppe med høy forekomst av hiv, det vil si at sannsynligheten for hivsmitte er høyere enn for eksempel blant menn som kun har sex med kvinner.
  • De som reiser til områder med høy forekomst av hiv og det er sannsynlig man har sex. «Menn som reiser til Thailand eller kvinner som reiser til vestafrikanske land»
  • Sexarbeidere
  • Injiserende rusbrukere og rusbruk som fører til at du har risikosex

WHO – Verdens helseorganisasjon – har anbefalt PrEP for msm (menn som har sex med menn).

Msm er i risikogruppe for hiv, og de som har høy seksuell risikoadferd vil være særlig aktuelle for PrEP.

Forskning som har vært gjort (IPERGAY og PROUDE) viser svært gode resultater for å forebygge hiv blant msm med PrEP. Forskning viser også at PrEP har god effekt hos heteroseksuelle kvinner og menn.

Hvem som er i risiko for å få hiv, er ulikt fra land til land og by til by. I Europa er fokuset stort sett på msm, i land som Sør-Afrika ønsker man at unge kvinner er de som skal få info om PrEP fordi de er i høy risiko for hivsmitte. I Norge har alle som anser seg i risiko for hivsmitte muligheten til å få en individuell vurdering av infeksjonslege/sykepleier for å se om de trenger PrEP.

Hvordan får man PrEP?
I Oslo er det Olafiaklinikken som har vurdering, oppstart og oppfølging av PrEP. De er også nasjonalt kompetansesenter for PrEP. Du kan bestille time på olafiaklinikken.no.

Se også mer info om hva som regnes som risiko og indikasjoner på at PrEP kan være aktuelt.

Ellers i landet henvises man fra fastlege til sykehusavdelingen som har ansvar for PrEP lokalt. Dette varierer, man kan også snakke med poliklinikken hvor man tester seg for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. De skal kunne gi en henvisning.

Hvordan brukes PrEP?
PrEP kan brukes på to ulike måter:

Daglig: 1 tablett daglig til samme tid hver dag. Denne måten passer best for deg som har sex ofte og ikke kan forutsi når du kommer til å ha sex.

Ved behov: Tabletter før, under og etter sex. Det skal tas to tabletter 2–24 timer før sex, deretter én tablett daglig så lenge du har sex til to enkeltdoser er tatt siden sist gang du hadde sex. Dette passer for deg som har sjeldnere sex, for eksempel når du reiser til utlandet eller en helg iblant.

Du må møte til kontroll hver tredje måned.

Da tas det blodprøve og urinprøver for å sjekke for blant annet hiv og nyrefunksjon. Det tas også sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner.

Les også

schedule03.12.2021

→ Fem krav til helseministeren og helsebyråden

— Helseministeren og helsebyråden må løse fem utfordringer om vi skal få en slutt på hiv i Oslo, sier Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet og Morten Edvardsen fra Senterpartiet. Blant kravene de stiller er å få PrEP på blå resept, gratis morsmelkerstatning til mødre som lever med hiv og at Oslo blir med i Fast Track City-initiativet.

schedule03.12.2021

→ Utrettelig påvirkningsarbeid

25 år med hivmedisiner har også vært 25 år med påvirkningsarbeid. – Jo mer politisk og politisert et felt er, jo vanskeligere er det å påvirke, og i disse tilfellene er det viktig å jobbe langsiktig, bygge relasjoner og være tålmodig, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.