Bli medlem

English

Kontakt oss

PEP

schedule23.10.2017

→ PEP og PrEP

PEP PEP er forkortelse for posteksponeringsprofylakse. Om man har vært utsatt for en betydelig risikosituasjon, kan PEP gis som medisiner som kan hindre at hivviruset kommer seg inn i cellene og reprodusert seg. PEP skal tas snarest mulig og inntil 48 timer etter at man har vært utsatt for hivsmitte. PEP tar man i 28 dager. […]

Scroll Up