Ut å reise

Utvikling av nye medisiner gjør at flere hivpositive kan reise mer. Dermed øker også behovet for informasjon om hvilke regler som gjelder for de landene man har tenkt å besøke.

scheduleOppdatert: 14.03.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Innreiserestriksjoner for hivpositive finnes i en del land. De fleste av dem er ikke hva vi kaller de vanligste ferielandene. Hivpositive nektes innreise i blant annet Aserbajdsjan, Brunei, De forente arabiske emirater og Russland om statusen er kjent. For enkelte av disse landene, som Aserbajdsjan, avkreves imidlertid ikke hivtest for å få turistvisum. 

I noen land, for eksempel Sudan og Papua New Guinea, kreves det hivtest før innreise. Generelt sett er det ingen eller få problemer innenfor EØS-området og i resten av Europa. Vær imidlertid oppmerksom på at noen land opererer med restriksjoner på lengre opphold (for studier, arbeid, osv.), mens de ikke har det for kortere turistopphold.

Ifølge nettsida http://www.hivtravel.org/ er det en rekke land som har restriksjoner, som Brunei, De forente arabiske emirater, Ekvatorial-Guniea, Jemen, Jordan, Saudi-Arabia og Solomonøyene. Man kan risikere utvisning fra følgende land om hivstatus blir kjent: Bahrain, Egypt, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia og Syria. Iran, Irak, Russland og flere små land i Midt-Østen og i Stillehavet har krav om hivtest for lengre opphold enn et vanlig turistbesøk. Saudi-Arabia gir nå turistvisum, og det kreves visstnok ikke hivtest for vanlig turistvisum. Sjekk også på sidene til Aidsmap.

Vaksiner og medisiner
Utover restriksjoner på reise bør man være oppmerksom på infeksjoner som kan være vanlig ved reise, slik som for eksempel mageproblemer. Til noen land i Afrika og Sør-Amerika kreves det en gul feber-vaksine. For de fleste som lever med hiv er denne vaksinen trygg, men den kan ha konsekvenser for personer med lavt immunforsvar. Snakk derfor med legen din før du tar den. Dersom du skal til et land som krever denne vaksinen, kan man få med erklæring fra lege om fritak dersom man ikke kan ta vaksinen. Det kan også være at for eksempel en malariaprofylakse ikke harmonerer med hivmedisinene dine. Vi anbefaler derfor at du snakker med legen din før du skal reise, slik at du får tatt eventuelle vaksiner og kan ta med deg nødvendige og riktige medisinene. Folkehelsa har en vaksinasjonsveileder med anbefalinger for vaksinasjon av mennesker med nedsatt immunforsvar.

Mange hivmedisiner kommer i store forpakninger, det kan ta stor plass. Å overføre tablettene og kapslene til en dosett (en pilleeske), kan være en bedre løsning. Vær uansett oppmerksom på at skulle du bli stoppet i tollen, må du gjøre rede for hvilke medisiner du bærer og bevise at du er avhengig av dem på daglig basis. Kopi av resepten og minst én originalpakning kan dokumentere dette. Eller så kan du be om attest fra legen din.

Holdbarheten på noen medisiner kan bli redusert som følge av at den fjernes fra originalpakningen. Snakk med legen eller apoteket der du vanligvis henter medisinen om hva som er nødvendig med den kombinasjonen du bruker.

Forsikring
Du bør også tegne en reiseforsikring slik at du får nødvendig medisinsk oppfølging om en ulykke skulle inntreffe, men det er verdt å lese «den lille skriften» på polisen. Dersom du går til legebehandling for en «alvorlig lidelse eller sykdom, er legeerklæring før avreise nødvendig», heter det i flere av forsikringsselskapenes vilkår. Ta kontakt med forsikringsselskapet om du er usikker, og be legen din om en erklæring som sier at du er tilstrekkelig frisk og rask til å legge ut på reisen.

For reiser innenfor EØS-området samt Sveits dekkes utgifter til medisinsk behandling ved øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets egne borgere. Fra 1. januar 2024 gjelder dette også Storbritannia og Nord-Irland. Du må imidlertid ha med deg europeisk helsetrygdekort som viser medlemskap i Folketrygden. Dette får du ved henvendelse til Helfo (Helseøkonomiforvaltningen). Ved en ulykke må du imidlertid få dekket returreisen gjennom en reiseforsikring. For øvrig gjelder ikke europeisk helsetrygdekort i Monaco, San Marino og Andorra.

God tur!

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.