camera_altFoto: iStock

For deg som jobber med eldre med hiv


Nesten halvparten av de ca. 4500 som lever med hiv i Norge i dag er over 50 år. Noen få er allerede i kontakt med eller brukere av helse- og omsorgstjenester. Om noen få år vil flere komme. Det er derfor viktig at helse- og omsorgstjenestene i kommunene har den nødvendige kompetansen og informasjonen i møte med denne gruppen og er klar over hvilke utfordringer flere har. Her finner du som jobber i helse- og omsorgstjenesten relevant informasjon for deg og oversikt over hvilke tilbud som finnes for eldre som lever med hiv.


Viktig å vite i møte med eldre som lever med hiv:

Vellykket behandling = smittefri
Dagens hivmedisiner stopper reproduksjonen av hiv-virusceller i kroppen, viruset blir etter en tid helt undertrykt i kroppen og kan ikke måles i blodprøver. Dette kalles vellykket behandling. De som lever med hiv og er vellykket behandlet kan ikke smitte andre med hiv, uansett. Dette inkluderer blant annet seksuell omgang.

Det er ikke behov for ekstraordinære smitteverntiltak
Fordi mennesker som lever med hiv og som er på vellykket behandling ikke kan smitte noen er det ikke behov for ekstraordinære smittevernstiltak, som overdreven bruk av hansker, munnbind og lignende. Mange som lever med hiv har ved flere anledninger blitt møtt med overdrevent bruk av smittevernsutstyr, og dette kan oppleves som krenende. Dersom det er andre grunner til at det er nødvendig å bruke slikt utstyr bør dette synliggjøres for den du yter et tilbud for.

Hiv smitter ikke gjennom normal sosial omgang
For deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten betyr det at det er ingen risiko for å bli smittet i stellsituasjoner, ved måltider eller andre hverdagslige situasjoner. Det er ikke dokumentert noen overføringer av smitte ved for eksempel blodsøl.

Oppfølging av medisinsk behandling
Ettersom vellykket behandling gjør at viruset er undertrykt i kroppen er det viktig at man følger opp denne medisinske behandlingen og at medisiner gis regelmessig. Det er og viktig å være oppmerksom på potensielle interaksjoner med andre medisiner. Mennesker som lever med hiv anbefales og å ta flere vaksiner, blant annet årlig influensavaksine.

Spør heller enn å anta
Som all annen helseinformasjon er en hivdiagnose taushetsbelagt. Det er opp til hver enkelt om de ønsker å dele sin status med andre. Noen velger å være åpne, mens andre velger å holde sin status for seg selv. Snakk med den enkelte om hvor åpne de er om sin status, dette varierer fra person til person.

Er spørsmålet relevant – eller er du bare nysgjerrig?
I Norge lever det ca. 4500 mennesker med hiv, noe som betyr at de aller fleste av dere ikke vil møte på pasienter med hiv. Når man møter en pasient med en sjelden diagnose kan man lure på forskjellige ting. Selv om man kanskje er nysgjerrig er det ikke nødvendigvis greit å spørre. Vi får stadig tilbakemeldinger om at flere som lever med hiv blir spurt invaderende og private spørsmål som ikke er relevant for den helsetjenesten de mottar. Hadde du synes det var greit om noen spurte deg om intime detaljer fra ditt sexliv?

Vi sier mennesker som lever med hiv, ikke hivpositiv eller hivsmittet
Hiv er et virus man lever med hele livet. Hiv er kun en liten del av den personen du skal jobbe med. Derfor sier vi at hiv er noe man lever med heller enn å si hivpositiv eller hivsmittet.

Husk at du kan spørre om hjelp!
Det er flere organisasjoner som jobber med dette feltet. Vi svarer på alt du måtte lure på og veileder hvis det trengs. Se under for oversikt over ulike aktører innenfor hivfeltet.

HivNorge er en pasientorganisasjon for mennesker som lever med hiv i Norge. Vi tilbyr blant annet treffplasser og samtalegrupper for eldre, likepersoner, rådgivning for mennsker som lever med hiv, pårørende og helsepersonell, juridisk bistand og målgrupperettede temakvelder og seminarer. Les mer om våre tilbud for eldre her.


Kirkens Bymisjon, Aksept er et landsdekkende tilbud og ressurssenter for alle berørt av hiv. Til helse- og sosialpersonell tilbyr vi samtale, veiledning, undervisning og hospitering. Vi har også et bredt og sammensatt tilbud til personer som lever med hiv og deres pårørende:
Tilbud til helse- og sosialpersonell
Tilbud til eldre som lever med hiv
Tilbud til pårørende
Vår kontaktinformasjon: Tel. 23 12 18 20 | epost: firmapost.aksept@kirkensbymisjon.no


FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold arbeider for lhbtiq+ personer og deres levekår. FRI Oslo og Akershus er det største fylkeslaget i FRI, og har mange sosiale tilbud for eldre. Se kalender for skeive seniorer!
Vårt kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap, tilbyr kurs og workshops tilpasset din virksomhet med kursholdere som har høy kompetanse om aldring og eldreomsorg. I samarbeid med sykehjemsetaten har vi gitt ut boka Veier til inkluderende eldreomsorg – skeive perspektiv. Bestill boka her. Og vi har utviklet nettressursen Skeive og demens.


Regnbuetelefonen-prosjektet er til fordi vi alle kan kjenne på en følelse av ensomhet og isolasjon til tider når vi blir eldre. Regnbuetelefonen drives i samarbeid av Skeiv Verden Oslo og Viken, Forbundet for Transpersoner i Norge, HivNorge, Bamseklubben og FRI Oslo og Viken. Målet med Regnbuetelefonen er å skape gode samtaler med voksne skeive mennesker (lesbiske, homofile, bi/pan, interpersoner eller transpersoner) og å motvirke ensomhet. Les mer om prosjektet og hvordan få eller bli telefonvenn her.  


Andre ressurser:

Stolt og fri – Handlingsplan for kjønn-, kjønnsuttrykk-, og seksualitetsmangfold.
Byrådets handlingsplan «Stolt og fri» skal styrke og spisse Oslo kommunes innsats for å bekjempe intole- ranse og diskriminering slik at alle uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet føler seg trygge og som fullverdige og frie borgere.

→ Om å bli eldre med hiv (2018)
Av Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen. Rapport laget i samarbeid med HivNorge for å kartlegge situasjonen for eldre hivpositive.

→ Fra holdninger til levekår – Liv med hiv i Norge i 2009 (2009) 
Av Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fafo-rapport utgitt som del av et levekårsprosjekt blant hivpositive i Norge

.→ How nurses’ knowledge affects attitudes towards patients with HIV/AIDS 
Bacheloroppgave i sykepleie, NTNU, av Henriette Flatsetø

→ Sykepleieres holdninger til hivsmittede pasienter -en reviewundersøkelse
Bacheloroppgave i sykepleie, UiT, av Kim Andre Eriksen

Leva Livet – Att åldras med hiv
Av Lars Åberg, som en del av Hiv-Sveriges «Äldreprojektet – för allas lika rätt till ett gott åldrande». Tilgjengelig som e-bok.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.