camera_altFoto: Caroline Pisani

Om HivNorge

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv. Vår oppgave er å sikre mennesker som lever med hiv sine rettigheter og interesser i samfunnet. Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for situasjonen for mennesker som lever med hiv, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering. Vi er aktivt tilstede når avgjørelser blir tatt, for å påvirke beslutningstakere i saker som angår mennesker berørt av hiv. Dessuten skal vi bidra til bedre kunnskap om hiv for å hindre videre spredning av viruset. HivNorge er en medlemsbasert interesseorganisasjon, med årsmøte og valgt styre. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan være medlem, uavhengig av hivstatus.