Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett på gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

scheduleOppdatert: 13.01.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Hvis du har fastlege, får du en henvisning til infeksjonsavdelingen på sykehuset av fastlegen din. Om du ikke har fått tildelt fastlege kan du selv kontakte den infeksjonsmedisinske avdelingen på sykehuset.

Du kan også ta kontakt med oss i HivNorge om du trenger hjelp. Du kan enten skrive til oss på e-post (post@hivnorge.no) eller ringe oss på +47 21 31 45 80. Vi har kontortid fra 09.00 til 16.00 mandag til fredag. Om nødvendig er vi også behjelpelig med å skaffe tolk.

Hvordan få fastlege?

I Norge bruker vi identitetsnummer for å identifisere innbyggere, som er fødsels- og personnummer eller D-nummer. D-nummer er et midlertidig ID-nummer som gis til personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege og vil få dette tildelt. Personer med d-nummer har ikke rett til fastlege, men det finnes unntak, som blant andre asylsøkere og deres familie. Ta kontakt med kommunen du er bosatt i for hjelp om du ikke har fått tildelt dette.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Hva slags hivbehandling kan du få?

I Norge avgjøres hva slags hivbehandling som skal tilbys, etter anbudsrunder hvor medisinfirmaene konkurrerer om hvem som kan tilby det beste produktet til lavest pris. Etterpå blir det laget en prioritert liste over hva slags hivbehandling som først og fremst skal tilbys. Medisinene på listen er gode, men det kan være at du av ulike årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, og da vil du få tilbud om en annen. Disse årsakene dokumenteres i pasientens journal.

Det kan være at du vil få en annen hivbehandling enn den du har hatt tidligere.

Anbefalte vaksiner

I Norge er mennesker som lever med hiv anbefalt å ta følgende vaksiner:

  • Covid-vaksine med booster-doser.
  • Influensavaksine anbefales å ta årlig.
  • Pneumokokkvaksinering mot lungebetennelse.
  • Hvorvidt det er behov for hepatitt A og/eller B vaksine skal også vurderes. Menn som har sex med menn får hepatitt B vaksine gratis.
  • HPV-vaksine anbefales til alle under 26 år og menn som har sex med menn under 40 år.

Vaksinene kan man få hos sin fastlege eller hos infeksjonsmedisinsk avdeling ved de lokale sykehusene, dersom de har er ledig kapasitet.

Enkelte av disse vaksinene kan ha en egenandel som betales av pasienten. Avklar dette med din lege før du bestiller vaksinen.

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til å forhindre at person- og helseopplysninger kommer videre til andre.

Alle som jobber på en helseinstitusjon, sykehus legekontor e.l. har taushetsplikt. Helsepersonell har dette etter helsepersonelloven, hvem som er helsepersonell følger av helsepersonellovens § 3.

Andre som er tilknyttet legesenteret, slik som renholdspersonell, vaktmester og kontorpersonale har taushetsplikt gjennom forvaltningslovens § 13.

Har du andre spørsmål relatert til å leve med hiv i Norge, er du velkommen til å ta kontakt med oss i HivNorge.

Les også

schedule03.10.2023

→ Analkreft kan forebygges

Menn som har sex med menn og som lever med hiv har mellom 100 og 300 ganger økt risiko for å få analkreft, ifølge forsker Marius Trøseid. Funn i en ny studie viser at forstadiene til analkreft kan avdekkes på et tidlig stadium og redusere kreftrisikoen betraktelig.

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.