บริการของเอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge)

หากท่านมีความประสงค์จะขอรับคำแนะนำทางด้านกฎหมาย หรือต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการวินิจัยโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทาง เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) สามารถช่วยท่านได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องทั่วๆ ไป หากว่าท่านมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) มีบริการให้คำปรึกษาซึ่งมิใช่การบำบัดรักษา (ikke-terapeutisk samtaletilbud) สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อทุกท่าน รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP)

ด้วยความร่วมมือจากองค์กร เช่มเฟรนลี่ (Chemfriendly) เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาพูดคุยสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน (chemsexbrukere) และกลุ่มรักร่วมเพศ หรือ เควียร์ (skeive) ซึ่งเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ทั้งนี้หากเราได้ทำการประเมินร่วมกันแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ล่าม เราจะจัดหาล่ามให้

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP) และผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถติดตามข้อเสนอทางด้านบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราได้ที่ (kalender)

ทั้งนี้หากท่านมีความประสงค์ที่จะสนทนาร่วมกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ทางเราก็ยังมีบุคคลากรที่ให้บริการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ (likepersontilbud) อีกหลายท่านที่พร้อมจะพูดคุยสนทนากับท่าน เจ้าหน้าที่ซึ่งให้บริการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ (likeperson) มีความสามารถในการสนทนาได้หลายภาษา

ท่านสามารถติดต่อกับ เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๒๑ ๓๑ ๔๕ ๘๐ หรือโดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-post หรือติดต่อเราผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ค Facebook-side.

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน