อะไรคือเชื้อเอชไอวี

เชื้อเอชไอวี (hiv) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะค่อยๆ บุกโจมตีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจนในที่สุดระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะอ่อนแอลงจนทำให้เจ็บป่วยและติดเชื้อได้ง่าย หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับยาเพื่อช่วยยับยั้งการบุกทำลายและแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

เชื้อเอชไอวี (hiv) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะค่อยๆ บุกโจมตีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจนในที่สุดระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะอ่อนแอลงจนทำให้เจ็บป่วยและติดเชื้อได้ง่าย หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับยาเพื่อช่วยยับยั้งการบุกทำลายและแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

โรคเอดส์ (Aids) หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (acquired immunodeficiency syndrome) เป็นคำเรียกโดยรวมของกลุ่มอาการของโรคที่มีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดลงอันเนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทั้งนี้โรคเอดส์ (Aids) เป็นโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างแพร่หลายในประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ได้เริ่มเข้ารับการบำบัด ร่างกายจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น จนในที่สุดไม่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์อีกต่อไป ในปัจจุบันยังไม่พบวิธีการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ให้หาดขายได้ แต่ประสิทธิภาพจากการรักษาที่มีอยู่ ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแต่ยังช่วยขจัดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน