เมื่อผลการตรวจวินิจฉัยมีค่าเป็นบวก (positiv)

หากพบว่าผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ของท่านมีค่าเป็นบวก (positiv) แสดงว่าท่านติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านจะได้รับการส่งตัวต่อไปยังแผนกรักษาโรคติดเชื้อ (infeksjonsmedisiner) เพื่อรับทราบข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลตนเอง การรักษาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในประเทศนอร์เวย์เป็นการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

ปัจจุบันโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง ดังนั้นผู้ติดเชื้อจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไป แต่ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) จะต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยทันที ทั้งนี้มิใช่เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ติดเชื้อเองเท่านั้น แต่เพื่อช่วยทำให้ผู้ติดเชื้อกลายเป็นผู้ปลอดเชื้อหลังจากเข้ารับการรักษาในระยะเวลาไม่นาน แผนกรักษาโรคติดเชื้อ (infeksjonsavdeling) ที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้ทำการติดตามการรักษาโรคติดเชื้อ หลังจากที่ได้เริ่มทำการรักษาและตรวจสอบแล้วว่ามีผลการรักษาตามที่คาดหวัง อาจมีการนัดหมายเพื่อตรวจติดตามผลอีกปีละครั้งหรือสองครั้ง ในปัจจุบันการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทำโดยการรับประทานยาเพียงวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้น และยาดังกล่าวมีผลข้างเคียงน้อยมาก

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน