camera_altFoto: Tingey Injury Law Firm/unsplash.com

Hiv og juss

På disse sidene tar vi opp temaer som vi stadig vekk får forespørsler om via vår rådgivningstjeneste. HivNorges juridiske rådgivere har lang og bred erfaring som advokater, og kan gi råd og bistand innen mange forskjellige juridiske problemstillinger man kan møte på når man lever med hiv. HivNorge tilbyr også tolk der det er særlig viktig for å sikre tilgang til juridisk rådgivning og bistand i hivrelaterte saker, uavhengig av språk.