Fremtidsfullmakt og testamente

Har du tenkt på hva som vil skje med deg og din økonomi, hvis du blir rammet av ulykke eller sykdom? Hva skjer med det du eier den dagen du dør?

scheduleOppdatert: 24.02.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Hva er en fremtidsfullmakt? 

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hva som skal skje og hvilken person som skal opptre på dine vegne, hvis hverdagen din brått blir endret. En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag på grunn av ulykke, skade, slag, demenssykdom eller annen alvorlig sykdom så du ikke lenger er i stand til å ta avgjørelser for deg selv. 

Fremtidsfullmakter er regulert i vergemålsloven og gir deg større selvbestemmelsesrett om hvem som skal ivareta dine interesser og hvordan dette skal skje. 

Det kan for eksempel være at du blir så avhengig av hjelp at du ikke kan bo for deg selv, men må bo på sykehjem eller institusjon. Med en fremtidsfullmakt kan du peke ut en fullmektig som får mulighet til å selge boligen din eller andre eiendeler, og eventuelt fordele midlene slik du har bestemt i fullmakten. 

Uten fremtidsfullmakt vil Statsforvalteren oppnevne en verge til deg, hvis ulykken rammer deg. Det kan være ektefellen, samboeren eller partneren din, men siden det ikke er noen automatikk i det, er det desto viktigere at dette fremgår skriftlig i en framtidsfullmakt. Om du er enslig kan risikere å få utnevnt en offentlig verge, som skal ha betalt fra dine midler. Vergen kan ikke på dine vegne ta opp lån, pantsette eiendom eller dele ut arv. Det gjør at oppnevnelsen av verge gir mange begrensninger.  

Fremtidsfullmakter er svært praktiske og dersom fullmakten blir utformet slik at den tilsvarer en typisk vergefullmakt utsted av Statsforvalteren, vil det ikke lenger være behov for noen offentlig oppnevnt verge. Du bestemmer altså selv hvem som skal håndtere dine anliggender og hva som skal utføres. 

Skje din vilje  

Hvis du ikke har opprettet testament er det arveloven som bestemmer hva som skal skje med det du eier den dagen du dør. Kort sagt arver din ektefelle og dine barn, og annen slekt lenger ut om du ikke har barn. Samboer har ingen arverett etter loven. Hvis du har særlige ønsker om hvem som skal arve kan du skrive testament.  

Hva er et testament? 

Et testament er et skriftlig dokument, hvor det står hvordan fordelingen av det du eier skal skje etter at du død. For at det testamentet skal være gyldig må det følge spesielle formkrav. 

Hvorfor er det viktig å skrive testament? 

Hvis du har samboer og dere eier en bolig sammen er det viktig å skrive testament for å sikre samboeren rett til å beholde boligen om du dør. Hvis det er enkelte slektninger du mener ikke skal ha arv, eller det er noen du ønsker skal få bestemte eiendeler må du skrive testament for å sikre at din vilje blir fulgt. Det er få grenser for hva du kan bestemme i testament, men barn og til dels ektefelle har pliktarv som du ikke kan begrense i testament.  

Testamentet sikrer at din siste vilje blir oppfylt, ryddige forhold og kan bidra til at konflikter unngås mellom de etterlatte i ettertid. I testamentet kan du også nedtegne dine personlige ønsker for begravelsen. At dine arvinger blir kjent med dine ønsker kan gjøre det lettere for de å bearbeide sorgprosessen. 

Når arvingene er sikret i testamentet, er det mulig å testamentere deler av arven til en hjertesak eller en organisasjon.  

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.