Et liv med hiv

Hvordan det oppleves å få, og å leve med en hivdiagnose er helt individuelt. Her har vi samlet en portretter fra mennesker som lever med eller jobber med hiv.