Nyheter

schedule17.08.2022

→ HivNorge er medlem av Preventio 

NYHETER

Preventio er en ny paraplyorganisasjon på rusfeltet, og HivNorge ble tatt opp som medlem på deres generalforsamling før sommeren. Preventio organiserer aktører som jobber for en progressiv ruspolitikk, og som i likhet med HivNorge ønsker at tiltak overfor mennesker som bruker illegale rusmidler skal være forebyggende og skadeavvergende.

schedule15.08.2022

→ Høringssvar – utkast til retningslinje for jordmorutdanning

HIVNORGE MENER

Kunnskapsdepartementet sender utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på høring. Les HivNorges høringsinspill i sin helhet her.

schedule12.08.2022

→ Høringssvar – forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

HIVNORGE MENER

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom». Les HivNorges høringsinspill i sin helhet her.

schedule11.08.2022

→ Vil kun vaksinere nærkontakter mot apekopper

NYHETER

Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet har nå besluttet Norges strategi for vaksinering mot apekopper. De vil fortløpende starte vaksinering av husstandsmedlemmer og seksualkontakter til personer med bekreftet apekoppsmitte.  

schedule05.08.2022

→ Norge er tildelt svært få vaksiner mot apekopper

NYHETER

Det europeiske legemiddelverket EMA, godkjente 22. juli at koppevaksinen brukes for å forebygge apekopper. Folkehelseinstituttet FHI anslår at vaksinen vil være tilgjengelig i Norge fra slutten av august, men har gjennom det europeiske vaksinesamarbeidet kun fått tildelt doser til å fullvaksinere omtrent 700 personer. Det er høyst usikkert om Norge vil få tildelt flere doser i 2022.

schedule04.08.2022

→ Erfaringer fra AIDS2022 

AIDS2022

Aidskonferansen er en enorm arena, med et utall foredrag, workshops, symposier og andre sesjoner, utstillinger, arenaer der organisasjoner, bedrifter og andre presenterer seg. Vi møter så mange mennesker med forskjellig bakgrunn, forskjellige roller, forskjellige erfaringer og ulike utfordringer, men opplever likevel et samhold, en vilje og et felles mål: Å bidra til å eliminere hiv/aids som en folkehelseutfordring innen 2030 og å forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med hiv.

schedule03.08.2022

→ En bør fra skuldrene mine

AIDS2022

— Da jeg kom til konferansen var det som en bør falt av skuldrene mine, bryter Ronda Kristine Bekkevoll ut. — Det var ikke noe spørsmål om jeg lever med hiv, det var så naturlig.

schedule02.08.2022

→ Kriminalisering ødelegger den globale hivresponsen

AIDS2022

Hivrelatert kriminalisering er fortsatt en stor barriere i arbeidet mot å nå målene om å få en slutt på hivepidemien. Selv om det har vært positive endringer i flere land, har utviklingen i andre land forverret seg. I tillegg har menneskerettigheter og ikke minst brudd på disse en avgjørende rolle når det gjelder hivforebygging og tilgang på hivbehandling.

schedule01.08.2022

→ Vil du vaksinere deg mot apekopper?

NYHETER

Apekopper har spredt seg raskere i Europa enn først antatt, og en etterspurt vaksine er nå på vei inn på det europeiske og norske markedet. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har lansert en undersøkelse for menn som har sex med menn, for å kartlegge holdningene til en slik vaksine. HivNorge oppfordrer alle i målgruppen til å delta i undersøkelsen.

schedule01.08.2022

→ Å bli eldre med verdighet og hiv 

UNAIDS2022

Mennesker som lever med hiv blir stadig eldre som gruppe og med det kommer stadig flere helseproblemer klinikere må forholde seg til. Det er ikke mye forskning på området, men det ser ut til at det er svært mange forhold å følge med på etter hvert som man blir eldre med hiv.

schedule01.08.2022

→ PrEP må gjøres tilgjengelig for jenter og kvinner i Afrika sør for Sahara

AIDS2022

Jenter og unge kvinner i Afrika sør for Sahara utgjør 3/4 av alle nye hivdiagnoser i verden. En del av løsningen for å stanse hivepidemien er å gjøre PrEP tilgjengelig for denne gruppen. PrEP må være tilgjengelig til rett pris, helst gratis.

schedule31.07.2022

→ Hindringer i hivarbeidet må adresseres

AIDS2022

— Vi er klare for U equals U, ropte aktivistene taktfast da de entret scenen under en av dagens sesjoner på AIDS2022-konferansen. Hivbehandling gjør at hiv ikke smitter, men alle har ikke tilgang på hivbehandling. Beskjeden til alle beslutningstakere verden over var klokkeklar — Invester i mennesker som lever med hiv!

schedule31.07.2022

→ Ingenting om oss uten oss: Hivpasienter og PrEP-brukere vet best og må lyttes til

AIDS2022

Hva er gullstandarden for god helsehjelp for mennesker som lever med hiv, er spørsmålet som ble stilt på et seminar på AIDS2022. Hvem som spør avgjør hvilke spørsmål som stilles, og hvem du spør påvirker hvilke svar du får.

schedule31.07.2022

→ Samarbeid og medvirkning er løsningen for å få slutten på hivepidemien

AIDS2022

Hvor er vi på veien mot de ambisiøse 95-95-95-målene satt av UNAIDS? HivNorges Halvor Frihagen deltok på pre-konferansen «Targets Update» på AIDS2022 i Montréal, der man så på hvor vi er i kampen mot hivaids, etter to år med covid-pandemi, mens apekopper truer.

schedule31.07.2022

→ Bønn om hjelp fra Ukraina

AIDS2022

Under årets AIDS2022-konferanse i Montreal ble det avholdt en sesjon om hiv i væpnede konflikter, og naturligvis var krigen i Ukraina et av de store temaene. Andriy Klepikov fra Ukraina ga et sterkt innlegg hvor han kartla situasjonen på bakken i det krigsherjede landet, og ba det globale samfunnet om hjelp og midler til å ivareta tjenestene til mennesker som lever med hiv og mennesker i risikogrupper i Ukraina.  

schedule30.07.2022

→ Likestilling, menneskerettigheter og rettferdig fordeling er helt nødvendige virkemidler i kampen mot hiv og aids 

AIDS2022

Det globale fondet for å bekjempe aids, tuberkulose og malaria har en sentral rolle for å finansiere kampen mot hiv og nå FNs bærekraftmål. Fondet støtter prosjekter for hivforebygging og behandling, men og prosjekter som retter seg mot de strukturelle utfordringene som driver hivepidemien. Men fondet er underfinansiert, og fra scenen ble det gjort tydelig at fondet må fylles opp slik at disse prosjektene kan fortsette.

schedule30.07.2022

→ Tabuer knyttet til mental helse skaper risiko for hivsmitte 

AIDS2022

HivNorges rådgiver Halvor Frihagen deltar på konferansen AIDS2022 i Montréal, der en av sesjonene hadde tittelen What matters? Actual and perceived sexual risk for HIV acquisition. Fire forskere fra tre verdensdeler presenterte forskningsresultater knyttet til risikoer for hivsmitte. Rus og problemer med mental helse ble presentert som tydelige risikofaktorer.

schedule30.07.2022

→ WHO anbefaler PrEP som injeksjon 

AIDS2022

HivNorge er tilstede på konferansen AIDS2022 i Montréal, der WHO legger frem oppdaterte  retningslinjer for behandling av hiv. Den største nyheten er at WHO nå anbefaler at forebyggende hivmedisin ikke bare gis i pilleform, men også som injeksjon.

schedule30.07.2022

→ Hundrevis av delegater til AIDS2022 er nektet visum til Canada

AIDS2022

Nok en gang beskyldes den internasjonale aidskonferansen for å ikke være tilstrekkelig inkluderende for mennesker som lever med eller er berørt av hiv. Hundrevis av delegater til konferansen, i hovedsak fra afrikanske land, har ikke fått innvilget sine visumsøknader etter en langdryg søknadsprosess. En av de som hadde utfordringer med å slippe inn i landet før konferansen var UNAIDS’ generalsekretær Winnie Byanyima.

schedule30.07.2022

→ Aktivisme og politiske kontrovers under åpningsseremonien av AIDS2022 

AIDS2022

Det ble en dramatisk åpning av årets internasjonale aidskonferanse i Montréal. Representanter fra urbefolkningen innledet seremonien med en bønn og en appell om at de overgrep som er begått dem må komme frem i lyset, demonstranter stormet scenen og den kanadiske helseministeren trakk seg fra å delta på åpningsseremonien kort tid før han skulle på scenen.