Nyheter

schedule16.10.2023

→ Et forsøk på å nærme oss en hiv-kur  

NYHETER

– Vi er optimister, og vi har håp om at vi kommer nærmere en hiv-kur i fremtiden selv om vi ikke var i nærheten denne gang. Det er derfor det er så viktig at vi gjennomfører studier som TITAN-studien, sier overlege og prosjektleder for studien, Dag Henrik Reikvam. 

schedule11.10.2023

→ UNAIDS’ kutt rammer jenter og unge kvinner 

HIVNORGE MENER

I dag er det den internasjonale jentedagen. I de deler av verden hvor jenter og unge kvinner ikke har kontroll over egen seksualitet, kropp og verdighet, rammes denne gruppen spesielt hardt av den norske regjeringens kutt i bistandsstøtte til UNAIDS og deres arbeid med ivaretakelse og forebygging av hiv.

schedule09.10.2023

→ Skeiv hivkunst på Wunderkammer 23 

AKTUELT

Fredag 6. oktober åpnet Pride Art-utstillingen Wunderkammer 23, Europas største skeive kunstfestival, på DOGA i Oslo. Blant de mange kunstnerne som var utstilt i over tre etasjer, finner vi tre kunstnere som alle er langtidsoverlevere med hiv, Jens Harald Eliassen, Per Miljeteig og Per-Egil Ramsøy.

schedule09.10.2023

→ Vi har alle en historie

AKTUELT

HivNorge hadde i september gleden av å tilbringe en helg med deltakere på erfaringsutvekslingsseminar for migranter. Over to dager var ti deltakere med afrikansk bakgrunn samlet i Bergen for å etablere et sosialt nettverk, og dele erfaringer og opplevelser knyttet til det å leve med hiv.

schedule07.10.2023

→ Fortsatt barrierer for PrEP

NYHETER

Fem år etter at daværende helseminister Bent Høie godkjente den hivforebyggende behandlingen PrEP, er det fremdeles barrierer for å få tilgang til dette effektive virkemiddelet på veien for å utrydde hivviruset. — Frustrerende, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

schedule05.10.2023

→ Aidshistorien formet Norge

NYHETER

— Vi forstår det norske samfunnet i dag bedre om vi forstår aidshistorien, mener forfatter Ketil Slagstad. Han har intervjuet mennesker som lever med hiv, fagpersoner og aktivister, sett gjennom utallige bokser arkivmateriale fra offentlige og privatpersoners arkiv, og gravd frem avis og tidsskriftsartikler fra 80- og 90-tallet om hiv og aids. Resultatet er boken «Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge».

schedule03.10.2023

→ Analkreft kan forebygges

NYHETER

Menn som har sex med menn og som lever med hiv har mellom 100 og 300 ganger økt risiko for å få analkreft, ifølge forsker Marius Trøseid. Funn i en ny studie viser at forstadiene til analkreft kan avdekkes på et tidlig stadium og redusere kreftrisikoen betraktelig.

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HIVNORGE MENER

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

AKTUELT

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

AKTUELT

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.

schedule25.09.2023

→ Belyser diskriminering i helsevesenet

NYHETER

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.

schedule13.09.2023

→ HivNorge på OSLOErotic

NYHETER

I helgen ble film og kunstfestivalen OSLOErotic arrangert for første gang. Festivalen ble arrangert på kulturarenaen SALT i Oslo, med visjon om å presentere publikum og samfunnet for en sunn relasjon til seksualitet. Som en del av festivalens faglige program deltok HivNorge i en sofasamtale om hiv og sex.

schedule10.09.2023

→ Nødvendig å øke kunnskap

NYHETER

Kunnskaps og holdningsundersøkelser om hiv gjort blant helsepersonell og den generelle befolkningen i Danmark, Finland og Sverige, viser lav kunnskap og dårlige holdninger til mennesker som lever med hiv. Hvorfor trenger vi slike undersøkelser, og hvordan bruker man informasjonen fra slike undersøkelser?  

schedule09.09.2023

→ Lav kunnskap om hiv i Norden  

NYHETER

Nyere kunnskap og holdningsundersøkelser fra Danmark, Sverige og Finland avslører at det fortsatt er lav kunnskap og negative holdninger til mennesker som lever med hiv, både blant helsepersonell og i den generelle befolkningen.  

schedule30.08.2023

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

AKTUELT

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. oktober.

schedule11.07.2023

→ Kunnskap må praktiseres

HIVNORGE MENER

I en rapport om kvinners helse og kjønns betydning for helse i Norge, er hiv omtalt kun tre ganger, og da i forbindelse med salg av seksuelle tjenester og bruk av rusmidler. Det er et bredt mangfold blant mennesker som lever med hiv i Norge, og HivNorge etterlyser at kunnskap om hiv blir praktisert, også utenfor spesialisthelsetjenesten.

schedule10.07.2023

→ Morsmelkerstatningsordningen må på plass

NYHETER

Rettigheten til gratis morsmelkerstatning for barn født av mødre med hiv, ble offentliggjort av helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol tidligere i år. Fortsatt er det spedbarn som ikke har tilgang til morsmelkerstatning, da enkelte kommuner ikke har klart å finne praktiske løsninger for gjennomføringen.

schedule04.07.2023

→ Hvordan er hiv-situasjonen utenfor Norges grenser?   

NYHETER

UNAIDS har publisert 2022-rapporten og den gir oss et overblikk om hvordan vi ligger an for å ende aids som en folkehelsetrussel innen 2030. Til tross for store framskritt og en positiv utvikling i kampen mot hiv, er det fortsatt hele 1,5 millioner nye hivdiagnoser i 2021. UNAIDS understreker at det fortsatt er en vei å gå for å nå 95-målene.

schedule03.07.2023

→ Sommertid hos HivNorge

NYHETER

HivNorge er tilgjengelig gjennom sommerukene, men har noe reduserte åpningstider.

schedule30.06.2023

→ Frykten slapp, og ønsket om nærhet er tilbake

NYHETER

HivNorge stilte spørsmålet «PrEP-hore eller ansvarlig?» under panelsamtalen på Oslo Pride House tidligere denne uken. Erfaringer som lavt kunnskapsnivå, store forskjeller i tilgjengelighet og lykken ved å ikke lenger kjenne på frykt knyttet til sex var noe av innholdet i samtalen. Paneldeltakere uttrykte at tilgang til PrEP har ført til økt livskvalitet blant brukerne, og tilfeller av seksuelt overførbare infeksjoner er stabile.