Nyheter

schedule20.06.2022

→ Oslo kommune forplikter seg til å få slutt på hivepidemien

HIVNORGE MENER

I dag signerte Oslo kommune avtalen for å bli en Fast Track City. I sin appell skisserer generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad, hvordan kommunen bør jobbe mot målet.

schedule18.06.2022

→ Han kunne vært en av dem på veggen

ET LIV MED HIV

Gjennom hele 90-tallet gikk Erling Amundsen (52) aldri på London Pub uten en tusj på innerlommen eller i baklommen. Hit dro Erling første gang høsten 1991. – Jeg var allerede hivpositiv da, forteller han. Erling er en av de aller yngste langtidsoverlevende med hiv i Norge

schedule15.06.2022

→ Oslo blir en Fast Track City 

HIVNORGE MENER

20. juni vil Oslo signere Paris-deklarasjonen og bli en Fast-Track City, et initiativ fra to FN-organisasjoner, IAPAC og Paris kommune for å få slutt på hiv og aids-epidemien innen 2030.

schedule14.06.2022

→ Kutt til UNAIDS reverseres i revidert nasjonalbudsjett 

HIVNORGE MENER

— HivNorge er glade SV har bidratt til å reversere regjeringens foreslåtte kutt til UNAIDS i revidert statsbudsjett, kommenterer generalsekretær Anne-Karin Kolstad. To år med en verdensomspennende pandemi har hatt alvorlige konsekvenser for mennesker som lever med, eller er i risiko for å få hiv i lav- og mellominntektsland. Tiden er ikke inne for å kutte i støtten til viktige FN-organ og til verdens fattigste, understreker hun. 

schedule03.06.2022

→ ViiV Healthcare låner bort oppskrift på langtidsvirkende PrEP

NYHETER

Legemiddelfirmaet ViiV Healthcare har forpliktet seg til å dele sitt patent, og går nå i forhandlinger med Medicines Patent Pool for å avtale hvordan lisenser for produksjonen skal fordeles.

schedule25.05.2022

→ Tilfeller av apekopper i Europa

NYHETER

Apekopper har preget mediebildet den siste tiden. Sykdommen er i utgangspunktet svært sjelden i Europa, men det har de siste dagene dukket opp flere tilfeller, noe som har skapt oppmerksomhet.

schedule19.05.2022

→ HivNorge deltar på historisk kunstutstilling

NYHETER

I samarbeid med Pride Art arrangerer Oslo Museum en utstilling som skal dokumentere skeives liv i Oslo gjennom historien. Anledningen er at 2022 er Skeivt kulturår for å markere at det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge.

schedule10.05.2022

→ Nå kan du få anonym selvtest for hiv  

NYHETER

I disse dager lanseres et nytt selvtest-tilbud hvor du kan få en selvtest sendt anonymt hjem til deg. Prosjekt er et samarbeid mellom HivNorge, Helseutvalget, Skeiv Verden og Kirkens Bymisjon, og retter seg spesielt mot utsatte grupper som kan ha økt risiko for hiv og som sjelden tester seg.  

schedule10.05.2022

→ Krever bedre ivaretakelse av autonomi og selvbestemmelse

De av oss som lever med hiv og som sliter med demens, har større behov for å sikre autonomi og bestemmelsesrett.

schedule10.05.2022

→ Vil ha bedre tilgang til medisinsk forskning

HivNorge mener at Norge synes å gi befolkningen senere og dårligere tilgang til fremskritt innen medisinsk forskning som kan gi forlengelse i leveår med god livskvalitet, sammenliknet med de landene vi pleier å sammenlikne oss med.

schedule22.04.2022

→ Debatt om unnskyldning til mennesker som lever med hiv

NYHETER

Mennesker som lever med hiv må inkluderes i den norske kirkes unnskyldning til det skeive miljøet, oppfordrer flere sterke stemmer i en kronikk i Vårt Land. Kronikken har skapt debatt.

schedule21.04.2022

→ 50 år siden opphevelsen av straffelovens §213

NYHETER

I dag er det 50 år siden opphevelsen av straffelovens §213 - den såkalte "homoparagrafen" som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. HivNorge er med på markering av jubileet, og takker alle som gikk foran og kjempet for opphevelsen av paragrafen.

schedule21.04.2022

→ Straffefritak for besittelse av rusmidler til eget bruk

HIVNORGE MENER

HivNorge mener at rusbrukere skal få behandling og oppfølging framfor straff og trussel.

schedule21.04.2022

→ HivNorge støtter Pasientoppropet

NYHETER

Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Nå har 26 pasientorganisasjoner gått i sammen på pasientoppropet.no for å kreve at norske pasienter får tilgang på nye medisiner så snart de er på markedet.

schedule06.04.2022

→ Ingen unnskyldning til hivpositive

HIVNORGE MENER

HivNorges generalsekretær, Anne-Karin Kolstad, skriver sammen med flere andre i en kronikk i Vårt Land 6.4.2022 at biskopenes nylige beklagelse overfor homofile hopper bukk over en viktig bit av historien: Hvordan kirken behandlet dem som ble smittet med hiv under aids-krisen.

schedule31.03.2022

→ Søknadsfrist til Hivfondet 1. mai

NYHETER

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.

schedule29.03.2022

→ En ny forestilling om sorg knyttet til hiv

NYHETER

Black box teater ønsker hjertelig velkommen til forestillingen Birds of Ill Omen, av Corentin JPM Leven. Forestillingen er fra 30. mars til 02. april 2022.

schedule24.03.2022

→ Brukermedvirkning må sikres

HIVNORGE MENER

HivNorge mener at mennesker som lever med hiv skal være involvert i prosessene rundt valgene av hivbehandling i Norge.

schedule24.03.2022

→ Vil ha PrEP på blå resept

HIVNORGE MENER

Ved å få PrEP over på blå resept vil personer som ønsker det få denne effektive hivforebyggende behandlingen raskere og enklere enn ved dagens ordning.

schedule24.03.2022

→ Krever gratis morsmelkerstatning 

HIVNORGE MENER

HivNorge ber myndighetene om at det innføres en refusjonsordning for morsmelkerstatning til barn av mødre som lever med hiv.