Å bli eldre med hiv

Etter hvert som vi eldes, øker risikoen for ulike helseutfordringer og aldersrelaterte sykdommer. Mennesker som lever med hiv, har høyere risiko for å få slike utfordringer, og kompetanse rundt aldring med hiv blir mer og mer aktuelt ettersom populasjonen av mennesker som lever med hiv blir eldre.

Hvor og når

place HivNorges lokaler i Rosenkrantz’ gate 4 eller der du er event 18.01.2024 - 18.01.2024 schedule 17:30

Flere eldre med hiv og som har levd lenge med hiv, startet i tillegg på en annen behandling enn hva som tilbys i dag. Det har ført med seg økt risiko for ulike typer aldersrelaterte sykdommer, som blant annet ulike krefttyper og kardiovaskulær sykdom.

Andre aspekter ved aldring og hiv er interaksjoner med andre medisiner og polyfarmasi – det å bruke 5 eller flere ulike medisiner. I tillegg til interaksjoner, gir polyfarmasi gir også økt risiko for bivirkninger, etterlevelse, fall og delir.

Birgitte Stiksrud, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), kommer til HivNorge for å snakke om hiv, aldring og polyfarmasi.

Temamøtet vil strømmes, og det vil være anledning for å stille spørsmål. Du kan gjerne sende oss spørsmål i forkant, om du ønsker det.

Det vil bli enkel servering for dem som deltar fra HivNorges lokaler. Meld deg på via lenken.

Lenke for strømmingen sendes ut i forkant til de som har meldt seg på for å følge møtet digitalt.

Påmeldingsfrist: tirsdag 16. januar kl. 15

Foto: Crestock