Å bli eldre med hiv

Arne Grønningsæter informerer om Fafo-rapporten "Å bli eldre med hiv".

Hvor og når

place Aksept, Fagerheimgata 16, 0567 Oslo event 13.03.2019 - 13.03.2019 schedule 18:00

Hivpositive lever lenger og følgelig øker andelen av mennesker som lever med hiv og er over 50 år. Forskningstiftelsen FaFO har laget en rapport om eldre som lever med hiv. Mange har dramatiske sykdomshistorier. Stikkordene verdighet, risiko og sårbarhet representerer viktige aspekter i rapporten.