Å leve med hiv i Norden under covid-19: Hovedfunn, rapportlansering og diskusjon.

Velkommen til Hiv-Nordens webinar som presenterer resultatene fra Hiv-Nordens prosjekt Living with HIV under Covid-19.

Hvor og når

place DER HVOR DU BEFINNER DEG event 14.12.2021 - 14.12.2021 schedule 17:30

Målet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om virkningen COVID-19 har på mennesker som lever med hiv og hvordan mennesker som lever med hiv har håndtert pandemien generelt.

Under et felles nordisk digitalt treff 4. september i år, og gjennom løpende lokal dialog med mennesker som lever med hiv i hvert land, har Hiv-Norden samlet inn erfaringer fra mennesker som lever med hiv i Norden. I dette webinaret vil vi presentere funnene fra dette arbeidet.

Hva kan du forvente?

  • En presentasjon av erfaringene fra mennesker som lever med hiv i de nordiske landene, sammen med en diskusjon om mestringsmekanismer og behov til mennesker som lever med hiv under COVID-19.
  • Hvordan organisasjoner som jobber med mennesker som lever med hiv kan forbedre, nå og møte behovene til mennesker som lever med hiv.
  • Innsikt om forskjeller og fellestrekk mellom hvordan mennesker som lever med hiv i Norden har taklet pandemien.

Vi oppfordrer alle som lever med hiv, samt representanter fra ulike organisasjoner til å bli med!

Hiv-Norden er samarbeidsorganet for de nordiske paraplyorganisasjonene for mennesker som lever med hiv. Les mer: www.hiv-norden.org.

Lenken til møtet:

Meeting ID: 948 5719 2490
Passcode: 225499

 

Å leve med HIV under COVID-19 er et prosjekt ledet av Hiv-Norden, og finansiert av Nordic Welfare Centre, https://nordicwelfare.org/.