Å være skeiv i 2020

Livsstils-workshop for menn som har sex med menn og som enten lever med hiv eller bruker PrEP.

Hvor og når

place Oslo event 25.04.2020 - 26.04.2020 schedule 11:00

Mangfold og annerledeshet beskrives i dag ofte som noe positivt, men kan by på sine utfordringer.

De som definerer seg utenfor den heterofile normen erfarer å leve gode liv.  Samtidig kan diskriminering, ensomhet, skam og utfordringer knyttet til seksualitet, rus eller manglende tilhørighet ramme oss i ulike faser av livet.

Vi inviterer til refleksjon og støtte for ulike livserfaringer. Intensjonen er å være sammen om de gleder og utfordringer som preger våre liv. Målgruppen er menn som har sex med menn og som enten lever med hiv eller bruker PrEP. Du som står i kø for å starte på PrEP kan også søke.

Det forventes at alle deltakerne er med på hele opplegget, også lørdag kveld.

Program:

Lørdag 25. april

11.00 – 12.30

Vi møtes og snakker om forventninger til helgen:

Hvilke forventninger har du? Hva trenger du at vi setter av tid til/snakker om? Hva ønsker du vi tar hensyn til? Hva ønsker du mer kunnskap om?

Om dine forventninger er uklare for deg er det også helt ok.

Mulig tema for samtale: Hvordan er det å leve ditt liv? Hva er OK og hva er utfordrende?

Er det situasjoner, relasjoner eller erfaringer du trenger å snakke om eller høre mer om?

I denne gruppa vil vi kunne snakke om blant annet sosiale utfordringer som angst, ensomhet og varierende selvfølelse, og/eller hvordan du og vi forholder oss i 2020 til seksualitet, HIV, nye muligheter og utfordringer knyttet til PrEP og Chemsex.

Ledes av Andrés og Rolf som også kan dele noe av sine erfaringer ved behov.

Lunsj 12.30 – 13.30

13.30 – 15.00 Vi fortsetter samtalene og supplerer med relevant kunnskap og fakta ved behov.

Middag og samvær fra kl. 18.00 – Det forventes at alle også deltar på middag og noe samvær om kvelden.

 

Søndag 26. april

11.00 – 13.00 – Vi fortsetter samtalen fra i går om noe er uferdig eller noe nytt er dukket opp.

Vi reflekterer også sammen over hva du er blitt oppmerksom på, og dine behov framover.

13.00 – 14.00 Vi avslutter med lunsj.

Workshoppen er gratis for medlemmer i HivNorge, og koster 400 kroner for ikke-medlemmer. Medlemskapet koster kr. 100,- og du kan melde deg inn ved påmelding.

Hvis det kommer flere påmeldinger enn plasser, vil vi tildele plassene etter prioriteringer basert på tidligere deltakelse på liknende aktiviteter i vår regi samt gruppens totale sammensetning med hensyn til alder, bosted og målet om å inkludere både PrEP-brukere og personer som lever med hiv.

 

Bakgrunn:

Andres Lekanger Har levd med hiv siden 2006. Han er utdannet vernepeleier og har i flere perioder hatt plass i styret i HivNorge, og har også representert HivNorge i HivNorden. Han er også initiativtaker til og leder for Chemfriendly.

Rolf Aspestrand, er psykoterapeut/veileder MNGF, master i folkehelsevitenskap og har 14 års erfaring fra Sentrum psykoterapi & veiledning. Rolf er gift med Øystein, og har to barn. Han har tidligere levd i samliv med Dennis som døde av AIDS i 1996. «Livet i dag er bra. Samtidig ser jeg etter 54 års livserfaring hvordan episoder med mobbing, diskriminering, tap og skam – rammet meg på flere måter enn jeg tidligere har trodd, og kan stadig prege selvfølelsen, livsmotet og troen på egen verdi.»