Åpent informasjonsmøte på Ullevål sykehus

Informasjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål sykehus inviterer til åpent møte for samarbeidspartnere på hiv-feltet og hivpositive pasienter som går til oppfølgning ved infeksjonspoliklinikken.

Hvor og når

place Infeksjonsmedisinsk poliklinikk, inngang 3B, Møterommet Oslo universitetssykehus HF Ullevål, Kirkeveien 166 event 07.12.2018 schedule 14:00 - 16:00

Informasjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål sykehus inviterer til åpent møte for samarbeidspartnere på hiv-feltet og hivpositive pasienter som går til oppfølgning ved infeksjonspoliklinikken.

Agenda:

  • Presentasjon av siste data som gjelder skifte av ART/viruskontroll/bivirkninger.
  • Nye hiv-retningslinjer for 2019. Status nasjonalt kvalitetsregister for hiv.
  • Status prosjekt «digitalt pasientforløp».
  • Nytt prosjekt: Chemsex.
  • I tillegg blir det en runde rundt bordet med innspill til poliklinikken og forslag til forbedringer.