Ekstraordinært årsmøte (digitalt)

HivNorge avholder ekstraordinært årsmøte for å bekrefte vedtektsendringene som ble vedtatt av årsmøtet 14.5.

Hvor og når

place Digitalt event 05.08.2020 - 05.08.2020 schedule 17:30

HivNorge avholder ekstraordinært årsmøte for å bekrefte vedtektsendringene som ble vedtatt av årsmøtet 14.5.