Gruppesamtaler for pionerer på Dialog

HivNorge inviterer i samarbeid med «Dialog» (tverrfaglig samtalesenter) til et nytt samtalekonsept om eksistensielle temaer knyttet til det å være hiv-langtidsoverlevende.

Hvor og når

place Borgenveien 3 event 21.05.2019 - 21.05.2019 schedule 18:00 - 20:00

Konseptet forener øvelser i oppmerksomt nærvær med filosofiske samtaler. Målet er å erfare det styrkende i å være oppmerksomt tilstede i deg selv, og orientert mot det viktige.

Vi skal oppleve at det er godt å være, å være meg, her, med gruppen, og arbeide med eksistensielle grunnspørsmål, på denne måten.

Tilbudet vil før sommeren gå over 4 kvelder á to timer hver gang, og to kvelder til høsten. Vi starter opp tirsdag 14. mai klokken 18:00, og fortsetter tre tirsdager, 21. og 28. mai og 4. juni.

Tilbudet er utviklet for dere som «til tross for»; dårlige odds lever med diagnosen, og som ønsker å utforske hvordan hiv på ulike måter preget livet den gang – og nå sammen med likepersoner. Hvilke erfaringer sitter du med, hvilke spor har erfaringene skapt? Hvordan leves forholdet mellom åpenhet, hemmelighold og skam? Hvilke overlevelsesstrategier har hver enkelt tatt i bruk? Gruppen velger selv hvilke eksistensielle temaer vi vil arbeide med.

HivNorge vil sammen med filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis-Evensen og psykolog Janne Marit Larsen fra samtalesentret «Dialog» skape en god og trygg arena for samtaler.

Frøen, rett ovenfor Volvat, i Borgenveien 3. Se kart.

Endelig program og ytterligere informasjon vil komme senere.  Gruppesamtalen vil bli holdt i Dialogs lokaler på Frøen, rett ovefor Volvat, i Borgenveien 3. Se kart.

Dette er et gratistilbud for alle hiv-langtidsoverlevde, men HivNorges medlemmer vil bli prioritert. Ønsker du å bli medlem i HivNorge, koster det kr. 100,- pr. år og kan du melde deg inn på denne linken.

Påmeldingsfrist for gruppesamtalene er 7. mai.  Du må melde deg på hele samtalerekken, men det er ikke oppmøteplikt.