Gruppesamtaler for pionerer på Dialog

HivNorge inviterer i samarbeid med «Dialog» (tverrfaglig samtalesenter) til et nytt samtalekonsept om eksistensielle temaer knyttet til det å være hiv-langtidsoverlevende.

Hvor og når

place Borgenveien 3 event 14.05.2019 - 14.05.2019 schedule 18:00

Konseptet forener øvelser i oppmerksomt nærvær med filosofiske samtaler. Målet er å erfare det styrkende i å være oppmerksomt tilstede i deg selv, og orientert mot det viktige.

Vi skal oppleve at det er godt å være, å være meg, her, med gruppen, og arbeide med eksistensielle grunnspørsmål, på denne måten.

Tilbudet vil før sommeren gå over 4 kvelder á to timer hver gang, og to kvelder til høsten. Vi starter opp tirsdag 14. mai klokken 18:00, og fortsetter tre tirsdager, 21. og 28. mai og 4. juni.

Tilbudet er utviklet for dere som «til tross for»; dårlige odds lever med diagnosen, og som ønsker å utforske hvordan hiv på ulike måter preget livet den gang – og nå sammen med likepersoner. Hvilke erfaringer sitter du med, hvilke spor har erfaringene skapt? Hvordan leves forholdet mellom åpenhet, hemmelighold og skam? Hvilke overlevelsesstrategier har hver enkelt tatt i bruk? Gruppen velger selv hvilke eksistensielle temaer vi vil arbeide med.

HivNorge vil sammen med filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis-Evensen og psykolog Janne Marit Larsen fra samtalesentret «Dialog» skape en god og trygg arena for samtaler.

Frøen, rett ovenfor Volvat, i Borgenveien 3. Se kart.

Endelig program og ytterligere informasjon vil komme senere.  Gruppesamtalen vil bli holdt i Dialogs lokaler på Frøen, rett ovefor Volvat, i Borgenveien 3. Se kart.

Dette er et gratistilbud for alle hiv-langtidsoverlevde, men HivNorges medlemmer vil bli prioritert. Ønsker du å bli medlem i HivNorge, koster det kr. 100,- pr. år og kan du melde deg inn på denne linken. Husk å sjekke om du har fått kopi av påmelding på mail, hvis ikke kan påmeldingen ikke ha gått gjennom.

Påmeldingsfrist for gruppesamtalene er 7. mai.  Du må melde deg på hele samtalerekken, men det er ikke oppmøteplikt.