Hivmedisiner på anbud

Hvordan sikre at mennesker som lever med hiv ivaretas i disse prosessene?

Hvor og når

place Christian Krohgs gate 34 event 01.02.2019 - 01.02.2019 schedule 17:30 - 20:30

Myndighetene ønsker å spare penger på hivbehandling. Vi ser i flere nordiske land at mennesker som lever med hiv ikke lenger får tilgang til den nyeste og beste behandlingen. Eldre medisiner, som ikke lenger ble gitt til pasientene, er nå blitt aktuelle på markedet igjen. I noen land er disse medikamentene nå også førstevalget når behandling skal velges. Hva gjør dette med tilliten til legene: Å prioritere økonomi går mot den grunnleggende setningen innen helseprofesjonene. Legene skal være pasientenes advokat ved helsespørsmål. Hva da når første mål er å spare penger? – hva er grunnlaget for å bli tilbudt bytte? Vil legen mitt beste eller er det kun økonomi som gjelder?

Hvordan sikrer vi at interessene til mennesker som lever med hiv ivaretas når myndighetene skal velge behandling? Hvordan ivaretas brukermedvirkning? Både på systemnivå og individnivå?

Fredag 1. februar inviterer HivNorge til temamøte om hvordan vi sikrer brukermedvirkning og at mennesker som lever med hiv ivaretas når hivmedisiner er på anbud. Sammen med HivNorge, vil representanter fra våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige vil dele sine erfaringer, og Arild Knudsen vil snakke om sine erfaringer med brukermedvirkning fra rusfeltet.

Møtet vil foregå på engelsk.