Kan hiv behandles uten antiretroviral behandling?

Lar det seg gjøre å behandle hiv uten å bruke tradisjonelle hivmedisiner? Det å kunne kontrollere hiv, uten å bruke antiretroviral behandling, er et viktig skritt på veien for å finne en kur mot hiv.

Hvor og når

place HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4, Oslo eller digitalt der du er event 12.10.2023 - 12.10.2023 schedule 17:00

Ved Oslo Universitetssykehus Ullevål er det gjennomført en studie, hvor de har sett på immunstimulerende behandling og antistoffer under kontrollert behandlingsavbrudd ved hivinfeksjon.

Dagens hivbehandling er effektiv når det gjelder å hindre viruset i å formere seg, men klarer ikke å utrydde virusarvestoff som ligger lagret i hvilende immunceller. I TITAN-studien har de forsøkt å prøve ut et medikament og to antistoffer med målsetting å fjerne hvilende immunceller og hindre hiv i å reprodusere seg.

Nå er studien ferdig, og forsker Dag Henrik Reikvam kommer til HivNorge for å presentere funnene fra studien.

Temamøtet arrangeres i HivNorges lokaler i Rosenkrantz’ gate 4. Det er også mulig å delta digitalt.

Det vil bli enkel servering, og vi ber om at du melder deg på. Lenke sendes ut i forkant til de som har meldt seg på for å følge møtet digitalt.

Påmeldingsfrist: Onsdag 11. oktober kl. 15

Dag Henrik Reikvam. Foto: Kjerstin Røstad